Enkät om likabehandling på gång

I förra numret av Intranytt informerade vi om att Jämlikhetsgruppen vid BTH arbetade med en enkätundersökning om likabehandling, trakasserier och mångfald. Enkäten har i dagarna gått ut till personal med studentvårdande funktion (personal vid studenthälsan bland annat) samt till programansvariga lärare. Enkäten ska även gå ut till ett antal svenska och utländska studenter för att få svar på frågor om studie- och arbetsmiljön vid BTH. Enkäten som görs på uppdrag av rektor ska vara genomförd före den 31 december. Därefter kommer svaren att utvärderas och analyseras.

Jämlikhetsgruppen

 

Redigera
Share Dela