BTH och företag startar forskningsprojekt i rörliga mobila realtidsbilder

Projektet löper på två år och stödjs av stiftelsen för Kunskap och Kompetens (KK-stiftelsen) med 4,1 MSEK. De fyra medverkande företagen bidrar med lika mycket; alltså totalt 8,2 MSEK. Projektet heter: Quality of Experience Based Cross-Layer Design of Mobile Video Systems (QoEMoVi)

Rörliga realtidsbilder i mobiltelefonen kommer att bli allt vanligare. Det kan till exempel vara fråga om att titta på TV eller film i sin mobiltelefon när man väntar på ett försenat tåg eller genomföra ett videosamtal med vänner.

Att sända rörliga bilder trådlöst till mobilen kräver hög kapacitet i telekommunikationsnätet och det finns en risk att kvaliteten blir dålig i form av suddiga och/eller ryckiga bilder. Tre forskargrupper på BTH kommer tillsammans med Ericsson, UIQ Technology, SonyEricsson och applikationsutvecklingsföretaget WIP titta på hur man kan uppnå bästa möjliga bildkvalitet givet de begränsningar som finns i de mobila telekommunikationsnäten.

Det unika i detta sätt att bedriva fors ningen är dels att man tar en större helhetssyn än vad som är vanligt. Man tittar bland annat på hur man samtidigt kan optimera de tekniska lösningarna på nätverksidan, i mobiltelefonens systemprogramvara och det sätt på vilket man har utvecklat applikationen (detta kallas nivåöverbryggande design - crosslayer design). En annan viktig aspekt är att man tittar på hur användaren (subjektivt) uppfattar bildkvaliteten och hur denna användarupplevelse (quality of experience) kan överföras på objektiva mått som vi kan mäta i realtid. En annan viktig aspekt i detta fors ningsprojekt är att framtidens mobiltelefoner kommer att bygga på små inbyggda multiprocessorer (så kallade chip multiprocessors). Detta ställer nya krav på systemutvecklarna.

Fyra doktorander kommer att bedriva sina forskarstudier inom ramen för projektet. Man hoppas även kunna förlänga projektet med ytterligare 2-3 år.

 

Redigera
Share Dela