I en annan verklighet

Bild från Second Life föreställande en gul taxi som körts halvvägs ner i vattnet

Få skulle i det verkliga livet klä sig i tidstypiska kläder och börja leva som på vikingatiden eller som på 1800-talet. Begränsningarna i den verklighet vi lever i är för stora. I Second Life är begränsningarna minimala.

Second Life är en 3D-värld där det mesta är möjligt. Maria Bäcke vid BTH skriver just nu sin avhandling med inriktning mot Second Life och vad som egentligen händer där.
- Det som är unikt med Second Life är att användarna skapar allt som finns där. Det är upp till varje person att skapa och bestämma över sitt landområde, säger Maria Bäcke.

För drygt två år sedan letade Maria Bäcke tillsammans med en kollega efter en 3D-värld som de sedan skulle kunna använda i undervisningen. Efter visst letande hittade de Second Life och två veckor senare hade de sina studenter inne i den virtuella världen. Idag har Second Life fler invånare än Sverige med 11,5 miljoner registrerade konton.

Maria Bäckes avhandling fokuserar på människorna i Second Life. Hon tittar på hur man tänker när man skapar sin avatar och även hur miljöerna där inne skapas.
- Jag ser det som ett litet lab för hur den riktiga världen fungerar. Onlinevärldar och Second Life ger oss en bild av hur människor tänker. Även om det inte är verkliga figurer så finns det en verklig människa bakom. Jag är van att tolka text och läsa mig till allt, därför blir det så jag går till väga här också. Det finns väldigt mycket skrivet där inne, allt från regler till personliga presentationer.

Bild från Second Life, föreställande en fantasimiljö i klara färger

I Second Life finns det mesta. Hillary Clinton har ett ställe för sin kampanj. Musiker håller konserter där och även Louvren finns i 3D-världen. Maria Bäcke delar in Second Life i tre olika sorters miljöer. Dels är det de där det finns väldigt få explicita regler. Där finns köpcentra, företag, skolor och andra ställen där det redan är givet för användaren vilka regler som gäller eftersom områdena påminner om miljöer i verkliga livet. De avatarer som finns här ser ofta rätt normala ut, har vanliga kläder och refererar ofta till det verkliga livet i sina profiler.

Den andra sortens miljö är den där det finns mer regler, primärt visuella, som behövs för att alla gemensamt ska kunna skapa en enhetlig miljö. Miljöerna och avatarerna har ofta en förlaga i form av litteratur eller film vilket gör att det redan finns vissa ramar att följa, men det finns sällan regler om hur avatarerna ska bete sig.

I den tredje sortens miljö är det ingen tvekan om att det är regler som gäller, och dessa regler handlar i stor utsräckning om avatarers beteende som en del av ett rollspel och generellt är det riktigt på allvar för avatarerna i miljön. Reglerna är detaljerade och den som vill gå med måste godkänna de regler som finns helt enkelt för att upprätthålla den illusion de försöker skapa.

Friheten att skapa miljöer är väldigt stor i Second Life. Det finns väldigt få begränsningar både sett till möjligheter att bygga och vad som är tillåtet.
- Frågan är hur länge det kommer att hålla. Efter ett tag kommer kraven på att man ska rensa upp bland det som inte är rumsrent. Jag tror vi kommer att se det här också, men vi är inte där än, säger Maria Bäcke.

Text: Sara Persson
Bild: Second Life

 

Redigera
Share Dela