Integrerad stadsplanering

Bild på fallfärdiga hus

Majoriteten av världens befolkning kommer enligt UN World Urbanisation Prospects, 2003 att leva i stadsområden redan innan 2025. Det här gäller utvecklingsländer så väl som industriländer. Den största anledningen till den ökade urbaniseringen är inte emigrering från landsbygdsområden utan den naturliga befolkningsökningen. Den största delen av befolkningsökningen kommer att ske i stadsområden i världens utvecklingsländer! Skiftet för med sig möjligheter och fördelar, men har också negativa konsekvenser som fattigdom och orättvisa, slumområden och degradering av miljön, social obalans och brist på säkerhet.

Med den accelererande hastighet som urbanisering sker idag har den i många utvecklingsländer passerat de nationella och lokala myndigheternas kapacitet att hantera den urbana utvecklingens behov och krav. Dessa krav sträcker sig över en mängd områden som bland annat miljö-, samhälls-, säkerhets- och bostadsaspekter såväl som lokal ekonomisk utveckling och infrastruktur! I skenet av detta finns det ett akut behov i de flesta utvecklingsländer att se på den urbana utvecklingen ur ett perspektiv som integrerar materiella, ekonomiska, sociala, kulturella, miljöbetingade så väl som institutionella aspekter i stadsplaneringen!

Detta är konceptet för Sida utbildningen "Integrated Urban Planning" (IUP) som vi på BTH bedriver tillsammans med Hifab. TKS står för BTHs del av föreläsarna och AUP på EXR står för administration och organisation av programmen. Det övergripande målet för det internationella utbildningsprogrammet IUP är därför att förstärka kunskap och utveckla förmågan att fatta beslut inom området "integrerad stadsplanering" hos högt uppsatta beslutsfattare i utvecklingsländer. Lokala myndigheter borde ha en nyckelroll i alla aspekter av integrerad stadsplanering, men i de flesta utvecklingsländer är de fortfarande väldigt svaga. Att stärka demokratiskt självstyre på lokal nivå är en avgörande faktor.

Under en intensiv höstmånad samlades 27 av dessa beslutsfattare från 19 olika länder världen över på BTH i Karlskrona för att medverka i det sidafinansierade utbildningsprogrammet IUP. I gruppen finns stadsplanerare, tjänstemän från myndigheter på central och lokal nivå samt deltagare från utbildningsväsendet. Deltagarna fick varva föreläsningar med studiebesök både i Karlskrona och i Stockholm och formulera en egen projektidé. Tanken är att de med hjälp av sina handledare och sin nyförvärvade kunskap ska implementera projektet när de återvänder till sina hemländer. Efter sex månader träffas gruppen igen för en regional uppföljningsfas i Guatemala för att redovisa sina projekt, visa hur de tillämpat sina kunskaper och för att lära sig av varandras erfarenheter.


Visionen är att medverka till att förbättra livskvaliteten för befolkningen, stärka de lokala myndigheterna, minska skadorna på miljön som ofta orsakas av urbanisering och förbättra infrastrukturen i sin helhet.


Text och bild: Cecilia Appelgren

 

Redigera
Share Dela