Hej i höstmörkret!

Rektor Ursula Hass

Stort tack för gott arbete under hösten! Alla har gjort mycket bra insatser både inom utbildningen, forskningen och våra samarbeten på olika sätt. Vi har fått en rad ansökningar beviljade och beslut tagna kring framtida finansiering från Vinnova, KK-stiftelsen, Blekinge läns landsting m fl. Det ligger också en rad ansökningar i pipe-line som vi hoppas vi skall få positiva besked på.

Under senhösten har arbetet med våra framtida strategier på olika sätt varit i fokus. I olika grupperingar har jag mött engagerade medarbetare, samarbetspartners och andra intressenter. Alla med BTHs bästa för ögonen och en vilja att tillsammans skapa för framtiden. Engagemang är en av de största drivkrafterna för att kunna utveckla BTH. Här vill jag också poängtera den kraft som studenterna utgör i utvecklingsarbetet. Senast nu i veckan har vi fått kvitto på att engagemanget ökar, då både evenemanget "Think Blekinge" och studentkårens årsmöte var välbesökt och bjöd på kreativa och konstruktiva diskussioner om hur vi utvecklar BTH och Blekinge.

I förra veckan hade vi också möte i högskolestyrelsen i samband med gemensamt styrelseseminarium för Akademi sydost. Själva styrelseseminariet (som var det fjärde i ordningen) leddes av Carl-Gustav Andrén och genomfördes i dialogform kring aktuella högskole/universitets-frågor såsom; Vad är kvalitet? Hur skapar man attraktivitet? Hur ser utvecklingspotentialen ut? Styrelsemötena resulterade i att samtliga styrelser beslutade i linje med förslagen; styrelsen för BTH beslutade att bereda frågan om ett eventuellt sammangående med HiK och VxU ytterligare. Anledningen till detta är främst att vår styrelse (precis som jag) är tämligen nytillträdd och behöver mer tid för diskussion och ytterligare information för att kunna ta ett bra beslut. Styrelserna för Växjö universitet och Högskolan i Kalmar beslutade att påbörja förberedelserna för en fusion, och att man initialt skulle driva processen så att BTH med lätthet skulle kunna integreras.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Hoppas ni får en skön och avkopplande ledighet!

/Ursula

 

Redigera
Share Dela