Nylansering av nationella exjobb-poolen

Nationella exjobb-poolen, den webbaserade tjänsten för förmedling av förslag på examensarbeten har nyligen bytt skepnad. Nu lanseras en ny version med större användarvänlighet, ny layout och bättre funktionalitet för alla användare.

Nationella Exjobb-poolen, xjobb.nu, är en webb-baserad tjänst för förmedling av examensarbeten och drivs med VHS som huvudman. BTH är en av runt 20 medverkande högskolor.


Syftet med tjänsten är att effektivisera matchningen mellan företags/organisationers/myndigheters och kommuners behov av ny kunskap och studenternas vilja att få göra ett verklighetsbaserat uppdrag.

  • Som uppdragsgivare kan du lägga in ett förslag i Nationella Exjobb-poolen och nå ut till våra duktiga studenter!
  • Som student har du chansen att hitta många intressanta och verklighetsbaserade förslag på uppsatsämnen, som ger dig chansen att få provköra dina kunskaper!

Nationella Exjobb-poolen är ett bra och enkelt verktyg som kan hjälpa företag och andra uppdragsgivare att komma i kontakt med studenter i samband med deras examensarbete.

Genom Nationella Exjobb-poolen får du som uppdragsgivare tillgång till:

  • En webb-baserad tjänst för gratis annonsering av förslag på examensarbeten och uppsatsämnen.
  • En kanal till studenterna på BTH, men även till studenter vid högskolor i hela landet. På så sätt får ni tillgång till ännu större kompetens.
  • Ett nätverk, kontaktpersoner på varje medverkande högskola som dels hjälper till att formulera förslag, granskar och lägger in de förslag som kommer in, dels fungerar som kontaktperson för Dig om du har frågor.

Nytta

Vad är då egentligen nyttan med Nationella Exjobb-poolen och att studenterna skriver sin uppsats på uppdrag av en uppdragsgivare?

Fördelar för dig som anställd vid BTH:

  • Dina studenter får ett större engagemang och intresse för frågeställningen de jobbar med.
  • Studentens anställningsbarhet förbättras med all säkerhet.
  • Kanske kan kontakten med uppdragsgivaren även vara värdefull i framtiden för dig, i andra sammanhang?
  • Tänk på att även du som anställd vid BTH kan lägga in ett förslag på examensarbete t. ex inom ramen för ett forskningsprojekt.

Att som student göra sitt examensarbete för en uppdragsgivare är ofta ett bra sätt provköra sina kunskaper samtidigt som man gör något meningsfullt och får in en fot in på arbetsmarknaden.

För uppdragsgivaren är det ett tillfälle att få goda kontakter och ett gott kunskapsutbyte med studenter och personal vid BTH, samtidigt som de får nya synsätt, problemlösningar och uppslag till nya idéer. Det kan i långa loppet innebära en chans till värdefulla kontakter för dem inför en framtida rekrytering.

Ett verktyg för personal vid BTH

Vårt mål är att Nationella Exjobb-poolen ska vara ett bra verktyg för dig som ansvarar för studenternas examensarbeten/uppsatser. Kanske har ni redan en mängd upparbetade och väl fungerande kontakter inom er sektion/ert program? Eller så saknar ni den typen av kontakter och behöver fler! Nationella Exjobb-poolen kan i båda fallen vara en bra resurs som huvudinformationskälla eller som komplement.

Mer information

Inom Enheten för externa relationer, avd. Uppdrag och projekt arbetar Åke Rosenquist framför allt med uppdragsutbildning men fungerar samtidigt som lokal redaktör för Nationella exjobb-poolen. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. ake.rosenquist@bth.se; tfn 0457-38 52 27
Rekommendera gärna era studenter att söka bland tusentals förslag på Nationella Exjobb-poolen - www.xjobb.nu -inför uppstarten av era uppsatskurser/examensarbeten.

Text: Åke Rosenquist

Redigera
Share Dela