Personalavdelningen informerar

Avtal 2007

Arbetsgivarverket och motparterna d v s SACO, OFR och SEKO har nu tecknat ett treårigt avtal fr o m den 1 oktober 2007 t o m den 30 september 2010. I korthet gäller följande:

Revisionstidpunkter blir den 1 januari 2008, 1 oktober 2008 och 1 januari 2010 om inte parterna kommer överens om annat.
Nu gäller det att parterna vid BTH kommer överens om bl a följande:

  • revisionstidpunkter
  • hur och enligt vilken tidsplan revisionsarbetet skall bedrivas
  • ordning vid oenighet
  • behov av förändringar av löner och andra villkor

Arbetet har påbörjats och de lönesättande cheferna kommer att få information de närmaste veckorna.

Nyanställda vid högskolan

Nyanställda fr o m 2007-10-01. Anställda vars beslut inte var klara 2007-12-05 finns ej med i denna uppräkning.

BIB

Ted Gunnarsson, bibliotekarie
Marie Jedemark, pedagogisk utvecklare

FOR

Helena Persson, informationssekreterare
Andreas Svensson, vaktmästare

HAL

Joachim Bengtsson, projektassistent
Patrik Sjöberg, projektassistent

MAM

Emma Daleke, amanuens
Saranda Shaqiri, amanuens

TEK

Wasif Afzal, doktorand
Hussein Muzahim Aziz, projektassistent
Christopher Gunnarsson, amanuens
Anders Johansson, projektassistent
Christian Johansson, projektassistent

 

 

 

Redigera
Share Dela