Succén fortsätter för Welhops

I det EU-finansierade projektet WelHops (Welfare Housing Policies for Senior Citizens), som avslutades i september 2007, har ett stort antal bostäder för äldre i ett flertal europeiska länder undersökts och kartlagts. Ett konkret resultat av projektet är boken Rekommendation för planering av seniorboende, en beskrivande bilderbok med ett stort antal goda exempel på hur en bostad bör planeras, renoveras eller byggas för att vara lämpad för äldre. Rekommendationerna inkluderar även detaljer som färgsättning, inredning och tekniska hjälpmedel som ger möjlighet att fjärrstyra dörr- och fönsteröppning med mera. Rekommendationen finns också som pdf-fil.

- Egentligen handlar det om att renovera och bygga bra bostäder som passar alla åldrar, för det som är bra för äldre är bra för alla säger Per-Olof Svensson på Blekinge Tekniska Högskola som deltagit i projektet för Sverige tillsammans med Ylva Hellström och Katarina Sjögren, Sektionen för Hälsa.

Övriga deltagande länder har varit Italien, Storbritannien, Spanien och Ungern, men även andra länder har undersökts. Rekommendationen har även getts ut på de övriga deltagande ländernas språk.

Även om projektet officiellt har avslutats så finns det nu en stor efterfrågan på boken och presentation av projektet på olika seminarier. Man har hittills sänt ut cirka 750 böcker till ett 80-tal kommuner, många byggföretag, fastighetsägare och organisationer.
- Det känns fantastiskt roligt med ett sådant genomslag säger Per-Olof Svensson.

En bidragande anledning till det ökade intresset är att den av regeringen tillsatta Äldreboendedelegationen, som leds av Barbro Westerholm, riksdagsman och f.d. chef Socialstyrelsen, har tagit med boken som sin rekommendation. Delegationen lägger ett delbetänkande i december 2007 och i samband med att det presenteras på olika platser i landet kommer det även att ske en presentation av WelHopsboken.
- Det innebär ett flertal seminarier under våren 2008 säger Per-Olof vidare.

Målet med projektet var att ta fram gemensamma rekommendationer för seniorboende utifrån goda exempel; från planering till byggande/renovering, och att skapa en webbportal där informationen är tillgänglig för olika intressenter. Fokus ligger framför allt på den fasta inredningen, byggnaden och den omgivande miljön. Rekommendationerna ämnar bidra till en förbättrad boendekvalitet, bland annat genom olika tekniska lösningar som ökar äldres självständighet och oberoende.

Genom sin kartläggning av seniorboenden i Europa har WelHops skapat utmärkelsen "Best Practice" som delats ut till sammanlagt tolv olika seniorboenden i de deltagande länderna. I Sverige gick utmärkelsen till Hinseblick i Karlshamn, Reimersudde seniorboende, som ägs och förvaltas av Micasa Fastigheter i Stockholm AB samt till det koncept som det tidigare BTH-projektet Seniorliving 2000 gav som resultat.

- Projektet har varit mycket lyckat och fått mycket uppskattning från EU och har fått uppmaning att gå vidare med nya projekt inom programmet Interreg 4C som öppnar 2008. Ett flertal nya projektansökningar är för närvarande under beredning avslutar Per-Olof Svensson.


Text: Sara Persson och Per-Olof Svensson

www.welhops.net

 

Redigera
Share Dela