Zepernicks bok översatt till kinesiska

Professor Hans-Jürgen Zepernick vid Blekinge Tekniska Högskola har tillsammans med sin tyske kollega Adolf Finger skrivit en bok inom ämnet signalbehandling. Boken, "Pseudo Random Signal Processing: Theory and Application", har bland annat översatts till kinesiska.

Boken ger en omfattande genomgång av den teoretiska grunden inom pseudo random signalbehandling. Den kan ses som länken mellan teori och praktik inom området. Läsaren får också insikt i tekniker som används inom moderna elektrokommunikationssystem och informationsteknologier.

Under senare år har pseudo random signalbehandling lagt grunden till moderna kommunikations-, informations-, säkerhets- och mätningssystem. Boken ger ett fundament att förstå och använda denna del inom signalbehandlingen.

Text: Sara Persson

Redigera
Share Dela