Klartecken för kandidatexamen i folkhälsovetenskap

 

Ett nytt kandidatprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering har utarbetats vid Sektionen för hälsa, BTH. Programmet startar hösten 2009 och innehåller förutom folkhälsovetenskap även statsvetenskap, sociologi, psykologi, nationalekonomi, statistik och fysisk planering.

 
Högskoleverket poängterar i sin bedömning att det kommande programmets inriktning är unik för Sverige, att programmet är genomtänkt, har en relevant profil och präglas av en stor flexibilitet.


Det var en genomgång av befintliga program och en analys av framtida behov av folkhälsovetenskaplig kompetens i samhället som ledde fram till beslutet om den valda inriktningen. Ambitionen är att programmet ska följa BTH:s egen utbildnings- och forskningsstrategi, tillämpad IT och hållbar utveckling inom näringsliv och samhälle och ges i samarbete med kompetens från BTH:s samtliga sektioner.


http://www.bth.se/info/aktuellt.nsf/7dagar/b31bc6a4d5c4a5c5c1257514002c9131?OpenDocument


Källa: Sektionen för hälsa

Redigera
Share Dela