Ny policy visar vägen till klimatneutral högskola


Arbetet med att göra BTH till en klimatneutral högskola har startat med ny policy och handlingsplan. Och intresset bland andra lärosäten att följa i BTH:s fotspår är stort.


- BTH har tagit ett viktigt steg och det är glädjande om vi kan inspirerar andra att följa efter och göra liknande satsningar, säger rektor Ursula Hass.


BTH: styrelsen har godkänt en policy och handlingsplan om hur arbetet med att skapa en klimatneutral högskola ska se ut. Rektor har fått i uppdrag att organisera arbetet och se till att lämpliga åtgärder vidtas för att BTH inte ska bidra till klimatproblemet. Bland annat har en konsult från det internationellt erkända företaget Tricorona anlitats för att utreda och inventera utsläpp av koldioxid från fossila energikällor.


- Först behöver vi veta mer i detalj hur det ser ut inom alla möjliga områden så att vi kan sätta in rätt åtgärder. Nu tittar vi bland annat på resor och driften av fastigheter. Här finns det stora möjligheter att både spara pengar och bli mer miljömedveten, säger Irene Bohman, miljösamordnare i Sydost.


Utsläpp kompenseras

De utsläpp som på kort sikt inte går att eliminera, till exempel flygresor, ska kompenseras med inköp av utsläppsrättigheter.


- För att kompensera utsläppen betalar vi in pengar till olika projekt som arbetar med att förhindra eller förebygga fossila utsläpp. Alla projekt är godkända av FN och finns runt om i världen.

 
- Vi måste successivt få in klimatkompensation i det ordinarie systemet och budgetera utifrån det. Vi får se hur systemet kan anpassas i framtiden när det gäller exempelvis resor.


Redan nu har det kommit in förfrågningar från andra högskolor och universitet i landet. Bland annat har Lund, Göteborg, Växjö och Kalmar visat stort intresse för BTH:s beslut, något som Irene Bohman ser mycket positivt på.


Klimatneutral entrébyggnad

För att uppfylla den nya policyn krävs ett målmedvetet arbete i flera steg, menar hon. Och där har BTH med sin specialisering inom IT en viktig roll i framtiden. Även i planerna på den kommande nybyggnationen på campus skaklimatarbetet märkas.

 
- Ja, vi planerar att entrébyggnaden i största möjliga mån ska vara klimatneutral. Vi håller på att titta på olika byggmaterial och hur vi kan göra det på bästa sätt, säger Irene Bohman.

Frågor och svar

Vill du läsa mer om BTH:s klimatarbete innebär finns en sammanställning av frågor och svar på vår hemsida. På hemsidan kan du också ta del av handlingsplan och policy. Det går också bra att kontakta miljösamordnare Irene Bohman för mer information.


http://www.bth.se/start2007.nsf/sidor/fragor-och-svar-angaende-klimatneutral-verksamhet-pa-bth

Text: Petra Sapic

 

 

Redigera
Share Dela