Klimatrevision för september - december 2008

Nu är den klar, BTH:s koldioxidfotavtryck för höstterminen 2008.

På uppdrag av BTH har Tricorona Climate Partner AB beräknat vår klimatpåverkan i form av CO2-ekvivalenter (CO2-eq) från BTH:s verksamhet under perioden 1 september 2008 till 31 december 2008. Uppdraget omfattade beräkning av klimatpåverkan från hela BTH:s verksamhet vilket innefattar energiförbrukningen för lokaler, tjänsteresor samt materialförbrukning.

Den totala klimatpåverkan från verksamheten har beräknats till 930 ton CO2-eq. Om utsläppen under den reviderade perioden antas vara representativa för året som helhet motsvarar detta årliga utsläpp på 2790 ton CO2-eq. I nedanstående tabell visas fördelningen av klimatpåverkan från de olika områdena under delårsperioden.

Tabell om BTH:s totala kllimatpåverkan 2008

Den största andelen av BTH:s klimatpåverkan kom från tjänsteresorna och då framför allt från flygresor, se nedanstående figur.

Graf. Total klimatpåverkan BTH HT 2008

Tjänsteresorna står för den största delen av BTH:s klimatpåverkan under höstterminen 2008 med 607 ton CO2-eq. Flygresorna står för den största andelen med 89 % av utsläppen från tjänsteresorna, följt av bilresor som ligger bakom 7 % av tjänsteresornas klimatpåverkan. Delar av beräkningarna av klimatpåverkan från flygresor, tågresor, bilresor samt båtresor är baserade på utbetald ersättning till personalen i kronor, vilket innebär att antaganden om utsläpp per krona har varit nödvändiga. De beräkningar som baseras på dessa antaganden ligger till grund för ca 4 % av BTH:s totala klimatpåverkan.

Energiförbrukningen för BTH:s lokaler på Campus Gräsvik, Soft Center och Campus Karlshamn står för den näst största delen av BTH:s klimatpåverkan med 288 ton CO2-eq. Elen och fjärrvärmen har den största klimatpåverkan medan fjärrkylan endast står för en liten andel.

Den minsta delen av BTH:s klimatpåverkan kommer från material och övrigt. Dessa beräkningar bygger på schabloner och innefattar bland annat pappersförbrukning, kaffe på kontoren, frukt, skräp och kontorsmaterial. Utsläppen från detta område var 35 ton CO2-eq, vilket är 4 % av BTH:s totala klimatpåverkan.

Vad kan du göra för att minska vårt koldioxidfotavtryck?

1. Välj tåget för inrikesresor. Utnyttja restiden på tåget till arbete, vila eller social samvaro.

2. Byt ut en resa mot ett e-möte, video- eller telefonkonferens.

3. Måste du ändå flyga: välj direktlinjer utan mellanlandningar, start och landning drar mest bränsle. Åk kollektivt till och från flyget och på resmålet.

4. Släck belysningen när du lämnar rummet.

5. Stäng av dator, skärm och högtalare när du går för dagen.

6. Dra ur sladden till dina laddare när du inte använder dem.

7. Stäng av kopiatorn vid arbetsdagens slut.

8. Kopiera och skriv ut dubbelsidigt.

9. Undvik att placera möbler framför element.

10. Stäng fönster som du har öppnat.

11. Köp ekologiska matvaror till fikat.

12. Kasta inte mat.

13. Drick och bjud på kranvatten.

14. Diskutera med dina arbetskamrater vad ni kan göra mer på er avdelning och genomför idéerna.

 

Text: Heleen Podsedkowska, miljösamordnare

 

 

Redigera
Share Dela