Första kullen examinerade i kvalificerat underrättelsearbete på Internet


Under hösten 2008 har BTH, tillsammans med polisutbildningen vid Växjö Universitet, genomfört sin första kurs i Kvalificerat underrättelsearbete på Internet inom vetenskapsområdet datavetenskap med inriktning på tillämpad kriminologi. I mitten av januari var det dags för examen för de 16 deltagarna.

Bild på mörka glasögon

Kursen riktar sig till befattningshavare inom Polisen, Säkerhetspolisen, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Skattemyndigheten och Försvarsmakten.

Kursen är den första i sitt slag i Europa, där man arbetar med öppen och publik information på Internet och där man får akademiska poäng. Initiativtagare till kursen är Anders Carlsson, universitetsadjunkt på Sektionen för teknik, avdelningen för programvarusystem tillsammans med kriminalinspektör Björn Andersson vid Kriminalunderrättelsetjänsten i Kalmar län.
Anders Carlsson känner sig också lite extra nöjd med "korsbefruktningen" inom BTH då även Klaus Solberg Söllen från Sektionen för management undervisat på kursen.

 
Teknik och nya verktyg

Internet i det här fallet är ett redskap att söka och hämta information samt kommunicera med och menar att näringslivet varit före att använda internet - de vill veta hur man kan tjäna pengar, medan polisen på samma sätt vill veta hur man stoppar pengar, säger Björn Andersson.

Det ligger mycket mer information bakom en webbsajt än vad man först kanske tror, berättar Anders Carlsson. Bakom till exempel en bild på Internet kan det dölja sig information om när bilden är tagen och till och med var någonstans och det är information som kan vara just den pusselbit som kan behövas för att komma till exempel kriminella bilhandlare på spåren.

Kursen visar på ett sätt att hur man kan hushålla med resurser genom att dels vara proaktiv och dels genom att samarbeta över gränser mellan olika myndigheter.
Anders Carlsson berättar att det varit stor spridning på både förkunskaper och myndigheter från deltagarna, något som gett en extra dimension på kuren.

 
Blandade ämnesval

En viktig del i arbetet på kursen har varit att den är "casebaserad". Den avslutande inlämningsuppgiften är skriven utifrån olika fall som deltagarna jobbar med på sin arbetsplats i så kallat skarpt läge.

Några av rubrikerna på uppgifterna har varit:
"Förebyggande av våldsdåd som annonseras på YouTube", "För Kriminalvården säkerhetshotande information på Internet","Organiserad brottlighet, momsbedrägerier vid bilimport" och "Trafficking, nationellt perspektiv."

Exakt hur fortsättningen ser ut vet man inte riktigt men uppmärksamheten kring kursen och de första deltagarna har varit stor och kursen ges igen till hösten.
När Sverige snart har ordförandeskapet i EU hoppas man på att få en möjlighet att presentera utbildningen på ett internationellt plan.

 
Text: Ulrika Wilke

 

Redigera
Share Dela