Hej allihopa i vårsolen! Ursula Hass

Vad skönt att dagarna blir längre och att vårsolen har börjat titta fram! Sedan förra Intranytt har vi bland annat landat i frågan om Akademi sydost, nästan helt landat i årets verksamhetsuppdrag och strategiska projekt för enheter och sektioner, samt kommit in på upploppet av studentrekryteringsarbetet.

Den 15 februari hade vi möte i högskolestyrelsen som behandlade en rad viktiga frågor. Årsredovisningen för 2007 beslutades, och visade många goda resultat: bland annat att vi gick med +3,3 miljoner kronor, att tillströmningen av studenter är fortsatt god och antalet helårsstudenter ökar jämfört med 2006 och är nu uppe i 3685. Antalet publikationer från forskningen ökar stadigt och vi har en rad nya samarbeten både nationellt och internationellt. Styrelsen beslutade också att vi inte går vidare i processen mot en fusion i Akademi sydost. Främsta anledningen till detta var att styrelsen bedömer att vi har större möjligheter att realisera vår forsknings och utbildningsstrategi som ett eget lärosäte. Några av samarbetena inom Akademi sydost fortsätter, medan en hel del kommer att växlas över till fusionsprojekt för Växjö och Kalmar. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som på olika sätt varit engagerade i aktiviteterna i Akademi sydost. Tack för ert engagemang och era insatser!

Studentrekryteringsarbetet går in på upploppet; det vill säga sista dagen för ansökningar till BTH närmar sig. Dock vill jag framhålla att viktigt arbete fortsätter, den presumtive studenten ska inte bara bli antagen, sedan ska hon/han välja att tacka ja till sin plats, hitta bostad med mera och slutligen också komma igång med sin utbildning.

Slutligen vill jag välkomna dig till BTH-vision 1.1 som går av stapeln på måndag (17 mars) i Ronneby. Vi kommer att fokusera på vår vision och strategi och hur vi kan alla på bästa sätt kan bidra i detta arbete. Vi får inspel från utbildnings- och forskningssidan, sektioner och studenter, om vad strategin betyder för dem. Vi kommer också att sätta fokus på studentperspektivet och lyfta fram kunskap om detta!


Må väl, vi ses!
Ursula

Redigera
Share Dela