Hej!

 

Bild på rektor Ursula HassVälkommen till vårens sista Intranytt! Visst känns det som om vi redan har haft sommar och sedan vår i nämnd ordning, och då tänker jag bara på de senaste dagarna.


När det var dags att skriva ledare till förra numret, var sista ansökningsdagen till BTH i antågande. Då visste vi ännu inte hur söksiffrorna såg ut, men nu vet vi. Ett ökat antal av förstahandssökande till våra grundläggande program med 35 procent - det är verkligen mycket bra! För att kunna ta hand om det ökade söktrycket räcker inte våra platser till även om vi redan har fått ett tillskott på 240 platser i år av regeringen. Vi har begärt mer, och besked kommer inom kort.


Vår vision är att "Blekinge Tekniska Högskola är en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt." Ett av områdena som vi arbetar med för att komma närmre visionen är innovationsområdet, både rent kunskapsmässigt (forskning och utbildning) men också praktiskt.


Vid senaste mötet i högskolestyrelsen beslutades att vi inrättar BTH Innovation som kommer att driva och utveckla arbetet att stödja och främja att nya idéer och koncept kan komma till nytta i nya eller redan befintliga verksamheter. Genom BTH Innovation blir det också tydligare för våra medspelare i innovationssystemet vilken roll BTH har och hur vi kan jobba tillsammans, samtidigt som det blir tydligare för forskare, studenter och innovatörer.


I studentperspektivet går arbetet vidare med att matcha den framtida mixen av studenter med att ytterligare profilera utbildningsutbudet. Dessa diskussioner har vi fört på olika nivåer i organisationen men också i vår dialog med departementet. Arbetet med kvalitetssystemet har kommit igång och kvalitetsrådet har haft sitt första möte. Kvalitetssamordnaren är också utsedd, så vi hälsar Vicky Johnson Gatzouras hjärtligt välkommen till sin tjänst!


I personalperspektivet har vi fokus på arbetsmiljöfrågorna det vill säga implementeringen av förbättringar med avseende både på tillgänglighet i information, utbildningar, organisation och förbättringar av rutiner. All matnyttig information når du via bannern "BTH:s arbetsmiljöarbete" på www.bth.se. I samtliga sektioner och enheter startas det nu upp lokala samverkansgrupper, som har sin utgångspunkt i vårt nya samverkansavtal.


BTH-Ruset gick av stapeln den 7 maj och blev en rejäl succé med cirka 100 deltagare. Ett arrangemang som är gränsöverskridande och där både studenter, anställda med flera kunde delta. Nyttigt, kul och värdeskapande. Detta måste absolut bli en tradition!


Tack alla för goda insatser under våren och ha en riktigt skön sommar!
Ursula

 

Redigera
Share Dela