Bild på Rektor Ursula Hass sept 09


Hej och välkommen till en ny höst!

 

Ja, nu har hösten dragit igång. Jag hoppas ni har haft en skön sommar som uppfyllt era önskningar och en bra balans mellan aktivitet och avkoppling!

 

Under sommaren har vi antagit nya studenter till våra utbildningar, och nu när vi summerar detta har vi antagit 35% fler studenter till våra grundläggande program, så det ökade ansökningstrycket har gett reell effekt. För några veckor sedan fick vi också besked från regeringen att vi får ytterligare 500 utbildningsplatser under 2010 och 2011. Mycket glädjande! Detta gör givetvis att vi kan möta den ökade efterfrågan på ett mycket bättre sätt än annars!

Hösten kommer också att gå i 20-års-jubileumets tecken. En rad aktiviteter kommer att genomföras eller bli synliga, allt från seminarier, Akademisk jubileumsfest till filmer på webben. Gå gärna in på http://www.bth.se/jubileum och se vad som är på gång! Jag hoppas verkligen att vi ses på Akademiska högtiden med tillhörande jubileumsfest!

Redan under den inledande månaden på hösten har vi fått ett flertal glädjande besked på nya anslag från finansiärer och en rad nya samarbetsmöjligheter har öppnats. BTH har fått 960 000 SEK av Sida till utvecklingsprojektet SICD, Scandinavian Institute for Competitiveness & Development. Satsningen är den svenska delen i en större satsning för att främja innovationsprocesser och klusterutveckling med Universidad Mayor de San Simón, UMSS, i Cochabamba, Bolivia som en starkt drivande triple helix-aktör. Ansvarig för den svenska delen är Lena Trojer, DSN. En annan beviljad satsning är inom programvaruteknikområdet där BTH fått medel från EU och NordForsk för att ytterligare stärka våra internationella nätverk på området. Det handlar om resurser för gästforskare, resor m.m. för att stärka nätverken och samarbetena. Richard Torkar, BTH har varit ansvarig för båda ansökningarna.

Givetvis har även BTH berörts av pandemin, där vi tillsammans i organisationen precis har tagit fram en handlingsplan "BTH:s beredskapsplan i händelse av pandemisk influensaspridning" som skall vara till stöd för hur vi hanterar pandemin. Planen finns tillgänglig på webben, du kan också fråga din sektionschef/enhetschef om du har frågor.

Diskussioner och planeringen inför 2010 är igång, inte minst vad gäller vårt nybygge på Campus Gräsvik. Alltifrån justeringar av planer till inredning och utomhusmiljö diskuteras och planeras. Byggnationen av själva huset går enligt tidtabellen vilket är mycket glädjande! Till detta kommer planering av själva verksamheten där vi dragit igång budgetprocessen. Budgeten med tillhörande Verksamhetsplan skall tas av BTH:s styrelse den 4:e december 2009. Vi har också dragit i gång ett intensifierat förändringsarbete i linje med vår Forsknings- och utbildningsstrategi. Det kan du läsa mer om i detta nummer av Intranytt!

Ha det så gott!

Ursula

 

Redigera
Share Dela