Rektor Ursula Hass

Hej!

 

Här kommer hälsningar från Stockholm och Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga högtid. En gång per år samlas personer som på olika sätt har en relation till IVA för att under festliga former få information om året som gått, uppmärksamma landvinningar inom forskning och utveckling samt avnjuta en trevlig middag med efterföljande dans.

Sedan förra numret av Intranytt har det hänt en hel del. I studentperspektivet ser vi att kvalitetsarbetet börjar ge tydliga avtryck, främst genom det kursutvärderingssystem som vi nu inför. Vi kommer också att göra en självvärdering som förövning på den utvärdering som HSV kommer att göra hos oss framöver. Genom att redan nu göra självvärdering kan vi se vilka områden som har en förbättringspotential och dessutom komma igång bra med förändringsarbetet.

Diskussioner pågår också kring att ta fram modeller för hur vi på ett bättre sätt framöver ska kunna styra och prognostisera vår produktion av HST och HPR. Detta är en komplex materia som omfattar både att ha mycket god kvalitet i utbildningen samtidigt som vi har en god studentmix och att vår utbildning leder till mycket bra karriärmöjligheter för våra studenter.

Regeringens Forsknings- och innovationsproposition lades fram i veckan, och där blir det klart att det framöver kommer att vara en tydlig finansiell koppling mellan HST och forskningsanslaget, närmare bestämt 8000 kronor/HST/år. Andra parametrar som kommer in är andelen externfinansiering av forskning samt publikations/citeringsgrad. I forskningspropen har man pekat ut en rad strategiska områden som lärosätena kommer att kunna söka medel till dels via forskningsråden men också direkt från regeringen. Här gäller det att ligga på ordentligt och visa våra styrkor!

I propositionen fördelade man också en direkt ökning på totalt 1,5 miljarder kronor till universitet och högskolor. För vår del blev utdelning mager vilket den också blev för de unga universiteten och andra högskolor. Jag hyser dock stor förhoppning om att vi ska komma ut mer positivt framöver. Både med tanke på att vi har en profil som passar väl in i regeringens strategi, samtidigt som vi har höga ambitioner att öka vår samproduktion och finansiering med externa parter. Dessutom ser vi möjligheter att öka vår vetenskapliga produktion.

I vårt Partners& pengar-perspektiv har vi fortsatt arbetet med organisationsförändringen på TEK. Den tredje oktober tog vår högskolestyrelse beslut om att TEK delas i två sektioner. Avdelningarna ASB, AMT och AMN utgör den ena sektionen och den ena sektionen utgörs av APS, ATS och AIS. Utredningsgruppens arbete går in i nästa fas som lägger fokus på hur vi rent konkret gör delningen map resurser (personal, forskning och utbildning).

Slutligen hade vi Akademisk högtid den 10 oktober som verkligen var en härlig dag med en mix av högtidlighet, vetenskaplighet, glädje, humor, god mat och musik. Vi installerade professorer, doktorer och hedersdoktorer. Och vi kunde se åtminstone två tydliga tendenser; aldrig förr har vi promoverat så många som 5 kvinnor, och vår internationella profil avspeglar sig i valet av hedersdoktorer. Årets hedersdoktorer kom från Indien och Holland. Men också bland våra doktorer och professorer var flertalet utlandsfödda. De fem kvinnliga doktorerna utgjorde nästan hälften av de som promoverades i år, vilket var mycket glädjande. Sist men absolut inte minst fick jag tillsammans med studentkårens ordförande Joakim den stora glädjen att dela ut pris till "Årets forskare" - Paul Davidsson, "Årets pedagog" - Peter Ekdahl och "Årets lärare" - Patrik Vörén.

Ha en fortsatt härlig höst!
Ursula

 

 

Redigera
Share Dela