Hej i vårsolen!


Bild på rektor Ursula HassVälkommen igen till Intranytt - lika fullspäckad och rolig läsning som alltid.

 

Idag när jag skriver är det den 14 april, dagen före sista anmälningsdag till BTH. Det ska bli spännande att inom kort få ta del av de första prognoserna kring ansökningssiffrorna. Känslan hos våra informatörer, studievägledare med flera är att trycket på information om BTH:s utbildningar har varit större än på mycket länge. Givetvis gör lågkonjunkturen att många ser möjligheten att läsa vidare, men också gymnasieungdomar visar ett större intresse än tidigare.

 
I studentperspektivet fortsätter diskussionerna kring dimensionering av utbildning mot en mer balanserad mix och ökat fokus på kvalitet. I enlighet med vår kvalitetspolicy har vi bildat ett råd, som kommer att fungera som styrgrupp till den som är kvalitetsansvarig (är under tillsättning just nu). Arbetet med kvalitetssystemet som ger ökad kvalitet i utbildningen har verkligen högsta prioritet. För att kunna leverera på högsta nivå behövs verkligen detta.

 
I personalspåret har det också hänt en hel del. Tre av våra nya sektionschefer är på plats sedan den första april. Hjärtligt välkomna till era uppdrag - Magnus, Conny och Louise! Nader är på plats i början av maj. Vi har också haft dialog med Arbetsmiljöverket, som en uppföljning av vår första rapport till dem, och med anledning av deras inspektionsmeddelande. Jag tycker det gick bra! Vi kunde förklara mer i detalj hur vi kommer att genomföra våra förbättringar (utbildning, tillgängliggöra information, checklistor med mera). I närtid kommer vi att ha informationsträffar för personal, då får vi tillfälle att gå igenom detta mer noga. Hoppas du också kommer!


Sist men inte minst har det jobbats med att lägga strukturen för ProVision. Detta kommer att ge avtryck i både utbildning och forskning, och givetvis också i samtliga perspektiv (personal, student, partners&pengar). Vi har nu fått ett tioårigt ramavtal för ProVision som reglerar överenskommelsen med KK-stiftelsen - vilket är mycket glädjande! Vi har också beslut om de första delinsatserna (de första beslutade delinsatserna kan du läsa om på http://www.bth.se/provision.

 
Riggningen av ProVision och framtagning av fler delinsatser fortsätter. BTH har således inte fått ett stort anslag där vi sedan på egen hand fördelar medel internt. Varje delinsats diskuteras istället mellan BTH och KK-stiftelsen och därefter tas beslut i KK-stiftelsens styrelse. Vi har naturligtvis förväntningar i organisationen på ProVision och speciellt avseende specifika forsknings- och utbildningsprojekt. Sådana delinsatser är på gång. Tidplanen växer fram och förhoppningen är att sådana projekt kan starta under 2009. Samtidigt som ProVision är en möjlighet för oss, vill jag understryka vikten av att söka andra externa medel från olika finansiärer precis som vanligt. Förmodligen är vi ännu mer attraktiva än tidigare - eller hur?


Vi ses! Ursula

Redigera
Share Dela