glob

 

Månkulturellt på COM

På Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) finns idag doktorander från Australien, Belgien, Etiopien, Georgien, Irak, Iran, Italien, Kamerun, Kina, Norge, Pakistan, Rwanda, Sverige och Tyskland.

 

Att det är så många olika nationaliteter bland doktoranderna är positivt ur flera synvinklar menar Conny Johansson, chef för COM.

- Det blir en rik miljö när olika kulturer blandas och drar nytta av varandras bakgrund. Även om doktoranderna i grunden har samma slags utbildning så kommer de hit med väldigt många olika synsätt och berikar forskningen med sina olika erfarenheter.

- Den stora internationella variationen är inte en medveten satsning utan det är främst kompetensen som styr vid tillsättandet av en doktorandtjänst säger Conny.

Michael Unterkalmsteiner från Italien är precis nyanställd doktorand på COM.

- Jag flyttade hit för ett år sedan i och med att jag blev antagen till en masterutbildning. Jag trivdes väldigt bra i den här internationella miljön, därför sökte jag en doktorandtjänst på COM. Inom forskargruppen har jag redan knutit många kontakter med andra doktorander från många olika länder.

Hussein Aziz från Irak kom till Sverige för några år sedan och har forskat på BTH sedan december 2007. Han har erfarenhet från att jobba i många länder och med människor från olika kulturer.

- Oavsett var i världen man är så finns det alltid en startsträcka innan man har fått in ett arbetssätt i gruppen. Jag har bott och jobbat i bland annat Storbritannien och Malaysia och det är egentligen ingen skillnad var man är, man måste lära känna varandra, vara open minded och kompromissa fram ett gemensamt arbetssätt menar Hussein.

Flera av de utländska doktoranderna känner till BTH tack vare landsmän som har studerat här före dem. Det är vad som ger ett universitet eller högskola hög status internationellt anser Shahid Mujtaba från Pakistan. Ju fler internationella studenter som utexamineras och sedan återvänder till sina hemländer och berättar om sina upplevelser, desto större trovärdighet får lärosätet, och därmed också möjlighet att dra till sig fler kvalificerade studenter.

Efter sin masterexamen valde Shahid att söka en doktorandtjänst på BTH eftersom han bland annat ansåg att forskningskvaliteten var så hög.

- Det går inte att jämföra med Pakistan, där finns inte alls den mångfald av nationaliteter bland studenterna. Han anser dock att BTH kunde kräva av en utländsk student som vill bli antagen att han eller hon kan visa upp någon liten färdighet i det svenska språket. Det skulle visa att studenten verkligen är motiverad att studera i det nya landet samt underlätta för studenten att snabbare komma in i den svenska gemenskapen.

Vad tycker doktoranderna om Sverige och svenskarna då? Jo, att här är lugnt och vackert, och att svenskarna är hjälpsamma men reserverade. Men vi skulle nog må bra av att bli lite kaxigare!

 

Text: Michaela Linge

 

Redigera
Share Dela