BTH med fokus på maritim säkerhet

Med bakgrund i tillkomsten av en tankesmedja för Maritim säkerhet bjöd BTH in till ett seminarium om maritim säkerhet den 14-15 oktober på Marinmuseum i Karlskrona.

Temat för dagarna var: Vad gör Sverige för att möta dagens och morgondagens säkerhetsbehov till sjöss och i hamnar?

Avsikten med seminariet var att belysa och lyfta fram dagens och morgondagens utmaningar som myndigheter och företag står inför samt att lyfta fram aktuell forskning inom det maritima säkerhetsområdet. Vilka resultat har framkommit, vilka vägar ska vi gå och vilka möjligheter finns att utveckla samarbeten?

Bild på trycksaker

Samverkan var ordet för dagarna 14-15 oktober

Det var många som samlades under de två halvdagar som seminariet ägde rum. En och annan uniform var på plats och dialekterna vittnade om att både Stockholm och Göteborg var representerat.

Att BTH anordnat ett seminarium angående maritim säkerhet hade även nått Sveriges ÖB, som på seminariets andra dag skickade sin närmste man Flottiljamiral Odd Werin för att markera vikten av de frågor som diskuterades.

Första dagen var upplagd utifrån vilka behov som finns när det gäller maritim säkerhet medan dag två fokuserade på möjligheterna (pågående forskning och utveckling)att tillgodose dessa behov.

Från BTH fanns Mats Pettersson, Stefan Axelsson, Mikael Nilsson, Erik Lindström och Henric Johnson på plats för att presentera säkerhetsforskning och den typ av säkerhetsutbildning som finns på BTH samt vilka man samarbetar med i dessa frågor. När man pratar maritim säkerhet så berörs många olika ämnesområden på BTH. Det handlar om allt från "psykologiska" perspektiv - hur vi människor reagerar och agerar när vi pratar om säkerhet och nödsituationer, till mönsterigenkänning och biometri. Vidare nämndes sprängämnesdetektering samt radarteknik med mera som BTH ägnar sig åt.

Deltagarlistan var diger, föreläsningarna inspirerande och samtalen under dagarna många.

 

Försvarsutskottets ledamot Peter Jeppsson

Redareföreningen Sjösäkerhetsansvarig Tryggve Ahlman

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Forskningssamordnare Docent Svante Ödman

Försvarsmakten, talare enligt marininspektören: Magnus Lüning

Kustbevakningen Generaldirektör Judith Melin

Transportstyrelsen Tillsynssamordnare Dan Sarenius

Befälhavare som varit på plats i Somalia: Magnus Jönsson

Blekinge Tekniska Högskola Dr Henric Johnson

Kockums Dr Jens-Olof Lindh

EC-gruppen VD Lars Elmberg

Svenska Sjöräddningssällskapet Dr Thore Hagman

SAAB Security Business Director Carl Runemar

 

Läs mer här

 

Text och bild: Ulrika Wilke

 

 

 

Redigera
Share Dela