Med fokus på arbetsmiljön


Skyddsombuden på BTH vägleder, stöttar och hjälper till med förebyggande åtgärder.

 

Bild på BTH:s skyddsombud

 
Kent Petterson har arbetat som skyddsombud i tre år. I höstas utsågs även Henrick Gyllberg och Bert-Åke Nyström till skyddsombud. De menar att det i dag finns ett stort behov av att se över den psykosociala arbetsmiljön. Högskolan har utvecklats mycket på senare år vilket har ökat trycket på många anställda.

- I samband med ombyggnaden har det dykt upp flera viktiga frågor kring arbetsmiljön. Ett annat problem är också att gränsen mellan arbete och fritid har suddats ut och det är ett problem för till exempel många lärare, säger Bert-Åke Nyström, universitetsadjunkt på HAL.

- Skyddsombuden tillsätts av arbetstagarna och vi följer vad som slagits fast i Arbetsmiljölagen. I dag rör inte så många frågor den fysiska miljön utan det är mer det psykosociala som kan beskrivas som ett problemområde, konstaterar Kent Pettersson, bibliotekarie på Infocenter i Ronneby.

Brett arbetsområde

De tre skyddsombuden har tystnadsplikt och de ställer inte bara upp med vägledning och konkret hjälp vid arbetsmiljöfrågor utan hjälper också till med preventiva åtgärder.


- Många har nog en felaktig bild av att skyddsombud bara sysslar med den fysiska arbetsmiljön. Men vårt arbetsområde är bredare än så. Alla är välkomna att kontakta oss vid behov av hjälp eller om man har frågor kring den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön, säger Henrick Gyllberg, universitetslektor och projektledare för Campus 2010.

 
Miljöhandboken: http://www.bth.se/for/amg.nsf/


Kontakt:
kent.petterson@bth.se 
Telefon: 0457-38 51 28

bert-ake.nystrom@bth.se
Telefon: 0455-38 54 68

henrick.gyllberg@bth.se
Telefon: 0457-38 56 20


Text: Petra Sapic
Bild: Ulrika Wilke

 

Redigera
Share Dela