Med fokus på Partners & Pengar


Bild på vice rektor Lena VogeliusKonkurrensen är stenhård. Men fler partners ska i framtiden välja att samarbeta med BTH. Och fler ska vilja vara med och finansiera forskning och utveckling.
- Vi har en mycket bra verksamhet att visa upp. Mitt jobb är att göra den synlig, säger vicerektor Lena Vogelius.

Målet är att utveckla och stärka BTH:s partnerskap med företag, lärosäten och andra aktörer i samhället, såväl nationellt som internationellt. Det kräver en professionalisering av rutiner och processer, konstaterar Lena Vogelius, vicerektor för Fokus Partner & Pengar. Det gäller även högskolans finansiering som också måste stärkas. För att öka de externa intäkterna krävs ett strategiskt och systematiskt arbete.

Lena Vogelius vet hur näringsliv och företagsledningar fungerar och hon vet vilka agendor och drivkrafter som styr.
- Vi ska få in mer pengar och vi ska etablera samarbeten med spännande partners som kommer att ta vår verksamhet till nya höjder.

 
Samverkan ger framgång

Det finns mätningar som visar att lärosäten som samverkar med näringslivet bidrar till tillväxt och ökad konkurrenskraft. Entydig forskning visar även att företag som tar till sig forskningskompetens är de som växer snabbast. Forskargrupper med reella samarbeten är ofta också de mest vetenskapligt framgångsrika.

För att nå målen väntar flera utmaningar. Precis som andra lärosäten blir BTH allt oftare utvärderade beroende på sin förmåga att attrahera externa medel till forskning.
- Vi måste titta på vad vi själva kan göra för att få ta del av forskningsmedel och få näringsliv att satsa på vår verksamhet. Vi har redan nu kommit en bra bit på att bevaka och ge råd om finansmöjligheter. Men vi behöver få mer struktur på hur vi följer upp ansökningar och beviljade medel.

Det är också en utmaning att arbeta utifrån BTH:s strategi med IT, hållbarhet och innovationer, menar Lena Vogelius. Detta måste återsegla sig i hur vi fokuserar vår verksamhet de kommande åren.
- Vår strategi är ambitiös och arbetet med den kräver planering, samordning och bra stödprocesser. Det är också viktigt för vår trovärdighet att vi kan visa på ett lyckat samspel mellan oss och andra parter i samhället.

Lobbyist för BTH önskas

För att uppnå uppsatta mål är det viktigt med ett koncerntänk. Alla måste dra åt samma håll. Och det gäller oavsett om man är forskare, lärare eller administrativ personal.
- Alla behöver hjälpa till med att stärka vårt partnerskap med omgivande samhälle och verka för att flödet av externa medel ökar. Mitt arbete inom partners & Pengar ska genomföras i nära samarbete med hela organisationen och målet är att få en enhetlighet i hur vi arbetar.

Eftersom mycket forskning är tvärvetenskaplig är det viktigt att Partner & Pengar hjälper till att strukturera och medverka till att bygga allianser mellan många aktörer.
- Det gäller att bygga över forskningsområden och både hitta partners, större projekt och finansiering. Vi ska sträva efter kommersialisering och vi ska fokusera på den framstående forskning som vi har i dag, säger Lena Vogelius.

Flera konkreta projekt pågår redan för att knyta till sig partners och förstärka utbildning och forskning. I den nya campusmiljön kommer bland annat företag knytas till BTH som vill testa och visa upp innovativa produkter och tjänster i framkanten. ProVision är ett annat viktigt utvecklingsprojekt där flera kommer att verka för att få till stånd kraftfulla partnerskap.
- Vi har ett bra regionalt stöd men vi skulle behöva en lobbyist som ser till att våra frågor planteras på ett bra sätt. Först av allt i Stockholm men varför inte även i Bryssel?

Viktigt bygga allianser

Vidareutbildning, kompetensutveckling för företag, uppdragsutbildningar, uppdragsforskning, internationell partnerskap, affärsutveckling och stöd till unga innovationsföretag är bara några exempel på områden som ska stimuleras.

Det finns en strategisk plan på hur marknaden ska bearbetas. Och hur processerna ska professionaliseras i relation till befintliga och nya partners.
- Det är också viktigt att vi har en bra struktur för hur vi förmedlar kontakter ini högskolan men även hur våra studenter, forskare och lärare kan komma i kontakt med omgivande aktörer. Vi måste få ett närmare samarbete med aktörer utanför högskolan annars riskerar vi i den akademiska världen bli förbisprungna, säger Lena Vogelius, vicerektor för Fokus Partners & Pengar.

Lena Vogelius


Vicerektor Fokus Partners & Pengar

Bor: i Ronneby

Bakgrund: Kommer från Tingsryd. "Vi smålänningar är kända för vår ekonomiska sida och vi är präglade av Gnosjöandan - det är bra grund att stå på." Utbildad ekonom. Har bred yrkesbakgrund med erfarenheter från såväl exportindustrin, offentlig sektor till tjänstesektorn och konsultbranschen. Styrelseledamot i Blekinge Business Incubator, BBI och har även ett antal andra styrelseuppdrag. Har också varit med och byggt upp olika verksamheter från grunden, till exempel SIFO och Svenska Gallups verksamheter i Ronneby. Var med och startade IT-bolaget Wireless Opinion AB som hon också var VD för. Har arbetat med EU-finansierade projekt inom Information Society - ett nätverk med regioner i Europa och runt Östersjön. Med start 2005 var hon även projektledare för BTH Framtidskapital, ett projekt som undersökte möjligheter till fundraising.

Arbetar 50 procent som vicerektor och 50 procent som vikarierande enhetschef för externa relationer.

Kuriosa: Efter många års resande har Lena äntligen funnit tid att börja spela golf. Hon har blivit rejält biten och njuter så ofta hon kan av spel på banor hemma och runt om i världen tillsammans med man och vänner. Dessutom anser hon att golfen är en alldeles utmärkt ursäkt för att få umgås med affärsbekanta och knyta nya kontakter. Lena drömmer om att få på plats en större donation på green på 18:e hålet.


Bild på tomte med säck

 

 

- Att få njuta av ett stort småländskt julbord med hela familjen samlad - och kanske en golfrunda i mellandagarna.

 

 

 

Redigera
Share Dela