Med fokus på Personal


Bild på vice rektor Anders HederstiernaFör att stärka sin position ska BTH profilera sig starkare som en innovativ högskola med en attraktiv miljö.
-Klarar vi det då lyckas vi också med personalstrategierna. Alla vill jobba i innovativa organisationer, säger vicerektor Anders Hederstierna.

När Anders Hederstierna fick frågan av Ursula Hass om han ville bli vicerektor för Fokus Personal tackade han ja direkt. Att tacka nej hade varit att inte ta sitt ansvar. Dessutom tycker han att det är spännande att arbeta med strategiska frågor.
- Jag tror att jag har något att ge eftersom jag har erfarenhet av både kärnverksamhet och administration. Det är viktigt överbrygga klyftan mellan dem.

Att vara vicerektor är ett offensivt arbete. Det gäller att positionera BTH och göra vår profil tydligare för att kunna rekrytera och behålla personal. Vi måste bli bättre på att rekrytera personer i karriären. Och vi borde ha fler rekryteringar och fler verksamheter som expanderar, menar han.
- Många sökande har anknytning till länet. Det är inget fel i det men det ger ett mindre urval. Vi måste få fler att få upp ögonen för BTH och få dem att känna att det är ett karriärdrag att komma hit.

Rätt lärare på rätt kurs

En utmaning är att skapa en innovativ miljö och att profilera BTH starkare som en innovativ och attraktiv högskola. Både rent innehållsmässigt och med nya kombinationer inom grundutbildning och forskning.
 
Det måste till mer samproduktion mellan högskola och näringsliv, konstaterar Anders Hederstierna. Det är också viktigt att titta närmare på lärarnas intresse för undervisning. Hur ser egentligen karriärmöjligheterna ut för de lärare som är intresserade av att undervisa och inte primärt att forska, undrar han.
- Om vi kan profilera oss som en innovativ högskola med attraktiv miljö lyckas vi också med personalstrategierna. Alla vill jobba i innovativa organisationer.

Forskning, utbildning och kompetens står i fokus i de allt viktigare rankningarna. Och oavsett vad man tycker om dem menar han att det dock är omvärldens syn på BTH. Felaktig eller inte, det spelar ingen roll. Rankningar kommer varje år och de syns och hörs i mediebruset. Här krävs direkta åtgärder.
- Det är uppenbart att de tre områden som vi vicerektorer har hänger ihop och påverkar varandra. Genomströmning av studenter är till exempel en fråga som berör arbetet direkt eftersom det i grunden är en kvalitets- och kompetensfråga. Och där har jag en slogan; Rätt lärare på rätt kurs!

 
Viktigt stärka det akademiska ledarskapet

För att driva det strategiska arbetet inom sitt område är det viktigt att stärka det akademiska ledarskapet.
- Vårt ledarskap i forskarutbildningen har ju fått topprankning. Nu gäller det också att stärka lärarnas ledarskap i grundutbildningen och chefernas akademiska och administrativa ledarskap. Det är viktigt att vi har en professionell och effektiv administration, där det handlar om att ge möjligheter till kompetensutveckling genom specialisering.

Att få alla parter att spela ihop är inte alltid något som är självklart i akademiska miljöer. Här finns det mycket frihet under ansvar, menar Anders Hederstierna. Alla är inte alltid på plats och många driver långsiktiga projekt som inte syns i den dagliga verksamheten.
-Mellan den akademiska världen och den administrativa verksamheten finns det ofta på högskolor och universitet ett glapp. Det är viktigt att vi har rätt förståelse för de olika typerna av verksamhet. Annars kan det resultera i för stora spänningar.


Anders Hederstierna


Vicerektor för Fokus Personal

Bor:i Karlskrona

Bakgrund: Utbildad civilekonom och doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Anställd på Handelshögskolan i Stockholm. Har haft egna företag i programmering och ekonomi men slutade med business och åkte i stället till Berkeley för att fortsätta doktorera.

Undervisar, forskar och handleder doktorander på MAM. Har under sina tio år på BTH varit prefekt i fem år. Är vicerektor på 50 procent och universitetslektor på MAM i Ronneby på 50 procent.

Vice ordförande i fakultetsnämnden och sitter i ledningsgruppen för den nationella forskarskolan Management och IT med Uppsala Universitet i spetsen. Har under hösten arbetat som ordförande i utredningsgruppen som ska föreslå hur TEK organiseras. Han har precis kommit hem från den andra omgången av en uppdragsutbildning för Costa Ricas statliga telecom företag. Har också arbetat med en analys av regeringens forskningsproposition och lämnat åtgärdsförslag för att BTH bättre ska möta de nya signalerna om fördelning av fasta forskningsresurser i framtiden.

Kuriosa: Konstruerade ett datorprogram, som enligt honom själv, var så dåligt skrivet att när Boverket köpte programmet fick han följa med till Karlskrona som en levande manual. Hustrun Louise hade också sina föräldrar boende på Aspö vilket bidrog till beslutet att flytta.

Bild på julpaket

 

 

 

 

- En riktigt mysig och glad julhelg med familjen.

 

Redigera
Share Dela