Medieteknik på BTH & Medieteknik på Södertörn

-erfarenheter och reflektioner efter en inspirerande studieresa till Stockholm och Södertörns Högskola.


2004 kom en delegation från Södertörns högskola till campus Karlshamn på studiebesök. De hade startat kandidatutbildningen "IT, medier och design" vars huvudämne var medieteknik och de var därför nyfikna på vad vi höll på med.

I november i år besökte Kerstin Gustavsson, Mattias Schertell, Conny Högkvist och Paul Carlsson från BTH Södertörns Högskola.

 

Bildcollage av besöket på Södertörn

Fler kvinnor än män

Den första dagen ägnades åt faktapresentationer av våra olika verksamheter. Ämnet medieteknik på Södertörn utgörs av huvudprogrammet "IT, medier och design" på 180 poäng. De har även en stor del fristående kurser på olika nivåer. Totalt har de cirka 325 helårsstudenter knutna till ämnet. De har fler kvinnor än män vilket skiljer sig jämfört med våra kandidatprogram i Karlshamn där vi har väldigt få kvinnliga studenter.

 
På Campus Karlshamn studerar idag cirka 210 helårsstudenter och huvuddelen utgörs av de fyra kandidatprogrammen Digitala spel, Digital ljudproduktion, Digital bildproduktion och Medieteknik (som byter namn till Webbutveckling från HT-09).


Vi jämförde progressionen i våra utbildningar och fick många bra uppslag samtidigt som vi förhoppningsvis delade med oss av några till dem. Vi fick också se lokaler och tekniska faciliteter på Södertörn. En stor skillnad är att de satsat mycket på olika typer av datorsalar vilket kostar resurser i form av egen IT-support på institutionen motsvarande 2,5 tjänst.


Undviker teamarbete på grund av konflikter

Förutom Södertörn hade vi planerat att hinna med några fler ställen när vi ändå var i huvudstaden.


Conny och Paul besökte Konstfack och fick en gedigen rundvandring av Andreas Gaunitz, som arbetar på avdelningen för interdisciplinära studier. Vi diskuterade pedagogik i gestaltande utbildningar och jämförde hur vi hanterar examinationer och kunskapsnivåer i olika kurser. Våra studenter i Karlshamn utsätts ofta för teamarbete där studenter från olika program ska samarbeta i produktioner, allt för att förbereda dem för verkligheten efter utbildningen. På Konstfack är detta inget som eftersträvas och Andreas trodde inte att det skulle vara möjligt på deras utbildningar. En av deras ständiga utmaningar är "prestationsångesten" hos studenterna och Andreas menade att obligatoriskt teamarbete skulle kunna leda till svårhanterliga konflikter, även om det ibland så klart händer att de hjälps åt frivilligt.


Kerstin och Mattias besökte King.com Ltd. som är ett webbspelsföretag med högkvarter i London och drift- och utvecklingscenter i Stockholm och där en av våra tidigare studenter arbetar som spelutvecklare. De skissade på möjligheter till framtida samarbeten bland annat i form av praktikplatser för studenter.

 
Inspirerande och viktiga möten

Paul och Conny var också och hälsade på hos Röda roboten animation. Ett litet företag som producerar både klassiska leranimationer och helt digitala filmer för bio och tv. De visade exempel på hur de strävar mot att blanda digitala och analoga processer för att på så sätt hitta balansen mellan ett unikt uttryck kontra effektiva arbetsflöden.


Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är väldigt inspirerande och värdefullt att komma ut i världen och få perspektiv på den egna verksamheten. Det ständiga utvecklingsarbetet som krävs i våra utbildningar kräver ordentlig omvärldsanalys och goda kontakter nationellt som internationellt, offentligt som privat. Förhoppningsvis kan vi återkomma till våren med rapport från något internationellt studiebesök.


Text: Paul Carlsson
Bild: Paul CarlssonTecknad julgran

 

- Jag önskar mig en analog och elektricitetsfri dag. Tända ljus och umgås, kanske spela ett hederligt analogt spel i stearinlågans sken. Helt utan skärmar och apparater.

 
Länkar:
www.sh.se
www.konstfack.se
www.king.com
www.rodaroboten.se

 

 

Redigera
Share Dela