Nätbaserad utbildning - frihet under ansvar

 

Att studera på nätet är vanligt då man har familj och inte vill eller har möjlighet att flytta till högskoleorten. Kanske vill man kombinera arbete med studier eller vidareutbilda sig. Många uppskattar friheten att studera var och när de vill.
Men friheten innebär också ett större ansvar och kräver både god disciplin och planeringsförmåga.


Bild på tjej med dator och berg


Den tekniska utvecklingen har gått snabbt framåt under 2000-talet och nu har en stor andel av nätstudenterna tillgång till snabb och fast uppkoppling. Denna tillgång öppnar också möjligheterna att ta del av till exempel webbsända eller inspelade föreläsningar och seminarier, kommunicera och samarbeta via nätet, göra laborationer i riktiga laborationssalar via nätet och mycket mer. Allt oftare sker examination via olika typer av e-mötesverktyg där man både kan se och prata med studenten.

Vår lärplattform, It's learning, används både i campusförlagd utbildning och i nätbaserad utbildning och kan liknas vid ett klassrum och en virtuell mötesplats i datorn. På lärplattformen finns all information om kurserna och där finns också arbetsuppgifter och olika typer av material som underlättar inlärningen. Här lämnar också studenten in sina inlämningsuppgifter och kommunicerar med lärare och andra studenter. Utvecklingsmässigt går lärplattformen mot att fler tredjepartsprodukter kan integreras.

Nätbaserade kurser på BTH

Inom BTH har antalet nätstudenter ökat under 2000-talet. Läsåret 07/08 var 55 procent av alla registrerade studenter nätstudenter, enligt statistik från Högskoleverket. Detta gör att BTH kommer på fjärde plats i landet vad det gäller andelen nätstudenter.

BTH har ett gott rykte vad det gäller nätbaserade kurser. I en ganska nyligen genomförd undersökning på före detta Sektionen för teknik visade det sig att studenterna uppskattar BTH:s breda kursutbud. Den goda kommunikationen med lärare och förekomst av nätbaserade föreläsningar och andra aktiviteter är andra faktorer som lyfts fram. Undersökningen visar också att lärarna är engagerade och kunniga. Trots att BTH överlag får bra betyg av studenterna så finns det mycket att förbättra och utveckla.

Learning Lab

Learning Lab, som tillhör Biblioteket, är en central avdelning på BTH som ansvarar för teknisk och pedagogisk utveckling för nätbaserat lärande. Vår huvudsakliga uppgift är att stödja de lärare som vill utveckla nätbaserade kurser. Vi bedriver också utvecklingsprojekt inom området.

Några exempel på vad vi gör:

Support och utbildning på It's learning, e-mötesverktyg och andra verktyg för lärande
Producerar och synliggör lärobjekt
Filmar och direktsänder till exempel föreläsningar eller andra aktiviteter
Ordnar pedagogiska caféer och workshops
Diskussionspartner vid kursdesign

Vill du ha råd och hjälp med nätbaserat lärande så är du välkommen att höra av dig. Hör gärna också av dig med förslag på innehåll i pedagogiska caféer och workshops. Följ även gärna webbtidningen www.learningnet.se där BTH/Learninglab är huvudansvarig för att skriva artiklar om nätbaserat lärande inom högre utbildning.

Text: Christina Hansson

 

 

Redigera
Share Dela