Nätverk för framtida forskningsinsatser


Docent Markus Fiedler har av excellensnätverket EuroNFs General Assembly valts till arbetsledare för nätverkets strategiska forskningsprojekt inom telekommunikationssystem och radiokommunikation med fokus på framtida nätverk.


Forskare på Avdelningen för Telekomminikationssystem och inom Radiokommunikationsgruppen är delaktiga i två av totalt elva projekt som utlysts under 2008.

 
Markus Fiedler är docent på avdelningen för telekommunikationssystem (TEK/ATS). Han ska tillsammans med sina kollegor inom EuroNFs styrgrupp arbeta med utlysning, bedömning, presentation och rapportering av spjutspetsprojekt inom nätverket.


- Eftersom EuroNF har ögonen på sig vad gäller framtida nätverk kan resultaten från sådana projekt vara vägledande för forskningsfinansierarnas agendor framöver. Och BTH kommer att synas i detta viktiga arbete och vara med och föra arbetet framåt, säger Markus Fiedler.


EuroNF är ett internationellt nätverk som sträcker sig över 16 länder där 35 partnerinstitutioner från den akademiska världen och industrin finns representerade.

 
- I nätverket finns det flera strategiska projekt inom vårt område där forskare samlas för att undersöka hur framtida kommunikationsnätverk kan se ut och hur de kan anpassas till de verkliga behoven. Så småningom kommer det att generera i viktig input till större forskningsprojekt.


Läs mer på www.euronf.org


Text: Petra Sapic

Redigera
Share Dela