Noél har ordet


bild på högskoledirektör Noél HolmgrenAntalet disciplinärenden vid landets lärosäten har ökat under en lång tid men 2007 gick antalet ned enligt Högskoleverkets senaste rapport.

 
Disciplinärendena kan vara av några olika slag: otillåtna hjälpmedel, otillåtet samarbete, plagiering, förfalskningar, störande av undervisningen och sexuella trakasserier. Av dessa är plagiering det som anmäls mest.

 
Forskning visar att plagieringsproblemet är långt mycket större än vad man kan se i statistiken, men problemet är framför allt pedagogiskt. Studenterna har helt enkelt för lite kunskap om hur man förhåller sig till redan publicerat material. Endast fem procent av plagieringen har gjorts i syfte att vilseleda läraren, och kan därmed komma ifråga för disciplinåtgärd.


När plagiering upptäcks handlar det i regel om rapporter eller egna skrivna arbeten som studenterna lämnar in för examination. Ofta har det upptäckts i samband med att man har processat rapporterna genom något av de datorsystem som finns för att detektera plagiering. Enligt högskoleförordningen så skall grundad misstanke för att studenten i det här fallet skall ha vilselett anmälas till rektor. Att plagiering föreligger är alltså inte tillräckligt.


Gränsdragningen är inte alltid så lätt utan den måste göras utifrån sammanhanget. Om studenten har plagierat material från en annan källa och försöker få det att framstå som att det är de själva som skrivit, analyserat och arbetat med materialet så skall det anmälas. Om det av sammanhanget framgår att studenten har tagit material från en annan källa men inte citerat och angivit referens på ett korrekt sätt så är det ett pedagogiskt problem. Att citera och referera på ett korrekt sätt tar tid att lära sig, så man behöver även ta hänsyn till kunskapsnivån hos studenterna.


Som det redan har framgått så är det studentens uppsåt att vilseleda läraren om sina kunskaper i samband med examination som prövas i ett disciplinärende grundat på plagiering. Läraren å sin sida prövar studentens kunskaper. Genom att anmäla sig till tentamen begär studenten att läraren skall pröva dennes kunskaper.

 
Om läraren upptäcker att han/hon inte kan göra en bedömning av studentens kunskaper på det inlämnade materialet på grund av plagiering så skall man som lärare underkänna studenten. Läraren och disciplinnämnden prövar således olika saker och deras beslut kan vara, men är inte alltid, oberoende av varandra.


Som lärare kan man uppleva stor frustration över att studenterna plagierat. Man kan ha gått igenom noga för studenterna vad som är tillåtet och vad som är otillåtet. För studenterna är detta inte den enda information de fått och de tolkar in den i förhållande till vad de fått höra tidigare om examination. Det kan vara att de fått direktiv att bara skriva vad som efterfrågas, att deras rapport inte ses som vetenskaplig och därmed inte behöver följa samma regler som dessa.

 
Vi behöver förmodligen samordna arbetet med plagiering mer på BTH.

 
Vi var några från BTH som följde Jude Carrolls seminarieserie om plagiering anordnat av HSV. Hon beskrev hur man kan samordna arbetet genom att ta fram en policy för att hantera plagiering. Ni hittar hennes seminariematerial på: http://www.csc.kth.se/~kristina/plagiat/index.html

 
Den 11 maj kommer Jude till BTH och pratar om plagiering. Jag kan utlova ett mycket underhållande seminarium.


Noél Holmgren

Redigera
Share Dela