Nordic digital culture network möte


Vi inom ämnet engelska som fokuserar på studiet av digital kultur och litteratur har under de senaste två åren fördjupat vårt samarbete med kollegor i Norden. Den 31 mars och 1:a april var vi på BTH värdar för det andra nätverksmötet.

 
Det nordiska nätverket har vuxit fram genom forskningskontakter och möten och det första mötet ägde rum i Bergen våren 2008. I månadsskiftet mars/april var BTH värdar för det andra nätverksmötet som denna gång genomfördes med stöd av Nordiska Rådets program Nordplus högre utbildning. Representanter från universitetet i Bergen, universitetet i Jyväskylä, IT-universitetet i Köpenhamn samt BTH diskuterade under två dagar om hur vi kan knyta våra respektive institutioner närmare och skapa en kreativ och högkvalitativ miljö genom lärar- och studentutbyte och forskningssamarbete.

 
Våra olika program har gemensamt studiet av digital kultur från olika vinklar, generellt med en humanistisk eller samhällsvetenskaplig bas. I Karlskrona finns bland annat kandidatprogrammet Litteratur, kultur och digitala medier med sin blandning av teori och praktik. Från och med i höst startar en A-kurs i engelska med inriktning mot studier av digital och visuell kultur.

Inom BTH:s forskningsgrupp finns bland andra Talan Memmott, en internationellt känd konstnär/författare och forskare inom digital litteratur samt Maria Engberg som disputerade på digital poesi och är aktiv inom samma forskningsfält. Under det senaste året har vi dessutom utvecklat vårt arbete mot digital performance, bland annat genom vårt samarbete med Georgia Techs Digital Performance Initiative lett av professor Jay Bolter, gästprofessor vid BTH.

 
Kulturella fenomen i den digitala kulturen

Som ett led i den forskning och undervisning som utvecklats under de senaste åren arbetar vi med att nationellt och internationellt profilera litteraturstudier inom engelska vid BTH mot digitala medier och kultur, samtidigt som vi förstärker kommunikation- och språkkurser i engelska. Vi undervisar idag om olika kulturella fenomen och praktiker som växer fram i den digitala kultur vi idag lever i.

 
Att undervisa i digital kultur kan bland annat innebära att studera hur olika så kallade social software sajter som Wikipedia, bloggar, Second Life, Twitter. Listan är oändlig och påverkar vår syn på kunskap, kommunikation och sociala relationer. Det som också förenar de olika partners i det nordiska nätverket är intresset för så kallade unikt digitala fenomen såsom digital litteratur och konst som skapas specifikt för en digital miljö och inte kan upplevas på samma sätt utanför den.

 
Nu utvecklar vi samarbetet i den nordiska gruppen genom Erasmusavtal, nya nätverk- och forskningsansökningar samt, förhoppningsvis, kommande bilaterala avtal. Vi är övertygade om den vidare förståelse och djupare reflektion över hur nya kulturella och sociala digitala fenomen växer fram och fungerar i dagens globala samhälle som vi erbjuder i våra respektive program och kurser är av vikt för de flesta, inte bara humanister.

Text: Maria Engberg

Redigera
Share Dela