En illustrerad bild på en tjej och en kille hämtad från utbildningskatalogen 2008

Ledare

God fortsättning på det nya året
Ja, nu har vi gjort en rivstart på 2008. Bokslut, budget, strategiska satsningar, ansökningar, lönesamtal är några av de uppgifter vi alla på olika funktioner och nivåer har sysslat med. En del kan vi bocka av och känna oss nöjda med, men arbetet fortsätter!

Krönika

Vad hände med bonusledigheten?
Våren brukar vara en ganska skön period. Utöver att vi går från grått kompakt fluff till en ljusgrön lätt värld så kryllar det av bonusledigheter. Det vill säga röda dagar på andra dagar än söndagar.

Övriga artiklar

Omorganisation av BTH:s centrala IT-verksamhet
Rektor har fattat beslut om att datorenheten från och med den 28 januari ingår som en avdelning inom förvaltningen. Avdelningen byter samtidigt namn till IT-avdelningen.

Landskapsarkitektur i Kina för tio BTH-studenter
I februari åker tio studenter från Fysisk planering till Kina för att under en termin studera på landskapsarkitekturavdelningen vid Nanjing Forestry University.

Forskningscentrum rivstartar
Blekinge Tekniska Högskola har skapat ett forskningscentrum (BESQ Research Center) inom programvaruområdet. Forskningscentrumet rivstartar nu med att erhålla finansiering för ett antal aktiviteter. Det inkluderar ett nytt magisterprogram, två forskarskolor, deltagande i ett industriellt excellenscentrum och tre nya forskningsprojekt. Den totala finansieringen rör sig om 25-30 miljoner.

Ursula Hass och Lars Emmelin ledamöter i insynsrådet
Regeringen har beslutat att länsstyrelsernas styrelser ska ersättas med insynsråd. Vid årsskiftet blev länsstyrelsen därför en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd.

Ökad kontroll och kvalitet när fakturorna hanteras elektroniskt
Första juli i år ska samtliga myndigheter kunna skicka och ta emot elektroniska fakturor. BTH är redan nu en bra bit på väg tack vare det senaste årets arbete med att införa elektronisk fakturahantering i hela organisationen.

BTH partnerhögskola till nationell forskarskola
Vetenskapsrådet har beviljat medel till en svensk forskarskola i interdisciplinär genusvetenskap, kallad InterGenus. Det är Teknovetenskapliga studier vid TKS campus Karlshamn som är samarbetspartnern i denna forskarskola.

Ett känslofyllt besök hos fadderbarnen i Nigeria
Lördagen den 19 januari letade jag mig fram i den sanslöst myllrande storstaden Lagos för att försöka hitta hem till våra fyra fadderbarn. Med mig hade jag pastor Taiwo (som också är en BTH student) och ett par av hans vänner som är bosatta i Lagos. Utan dem hade det verkligen blivit en mission impossible. Jag hade helt enkelt inte vågat ge mig ut för att leta på egen hand.

Modern katalog ska få studenter att välja BTH
Den 22 januari levererades BTH:s nya utbildningskatalog. Det omfattade arbetet, som gjorts på sektionerna och informationsavdelningen med att producera katalogen, var därmed till ända.

Ny studie om friluftsliv och hälsa vänder sig till blivande föräldrar
Få studier är gjorda om friluftslivets betydelse för välbefinnandet före och under en graviditet samt under spädbarnsperioden (0-11 månader), därför behövs mer kunskap. Louise Stjernberg och Katarina Sjögren vid Blekinge Tekniska Högskola startar nu upp en studie som syftar till att undersöka faktorer som påverkar utövandet av friluftsliv och fysisk aktivitet före och under en graviditet samt under spädbarnsperioden hos kvinnan och hennes partner.

BTH attends Education Fair in Hungary
On January 18-19, BTH participated in the EDUCATIO International Trade Fair for Education in Budapest, Hungary. This fair has been organized each year since 2000 and is the most important and most significant annual meeting about Hungarian education.

Svenska for international students
My name is Kirsten Ambors and I am in the Mathematical Modeling and Simulation program at BTH. I am from the United States out here on the Fulbright fellowship sponsored by the Institute of International Education (IIE).

Personlig integritet och säkerhet i fokus
Studiet av personlig integritet och säkerhet i Internet-baserade informationssystem är av stor betydelse för Internets fortsatta utveckling. I en ny doktorsavhandling, Privacy and Security in Internet-Based Information Systems, av Andreas Jacobsson studeras personlig integritet och säkerhet i Internet-baserade informationssystem.

Ta hjälp av alumninätverket
Du kan säkert dra nytta av vårt alumninätverk! Hur kan jag påstå det? Jo, för i nätverket finns nästan 2 000 medlemmar, alltså "gamla" BTH-studenter, som alla aktivt anmält sig hit.

Nytt doktorandombud inom Akademi sydost
Sam Edgecombe är nytt doktorandombud inom Akademi sydost. Sam kommer från England där han läste sin grundutbildning och master i fysik i Reading.

Nya KY-utbildningar till Blekinge
Blekinge College och Yrkeshögskola har beviljats två nya utbildningar av KY-myndigheten.

Examenshögtid vid sektionen för teknik

Marknadsföring av BTH på DreamHack 2007
Arbetet med att bygga upp en monter och fylla den med aktiviteter började i skiftet mellan vinter och vår 2007. Vi talar om vårt arbete med DreamHack som en process.

Dessutom

Personalavdelningen informerar

Redaktionellt

Redigera
Share Dela