Nyanställda på Sektionen för hälsa


Bild på Anya BlomsterNamn: Anya Blomster

Arbetsuppgifter: Anställd som forskningssekreterare. I tjänsten ingår bland annat att vara sekreterare i forskningsgruppen samt vara behjälplig när det gäller administrativa uppgifter inom forskning.

Bakgrund: Jag kommer ursprungligen från Västergötland men flyttade till Karlskrona för sex år sedan. Jag började studera vid BTH hösten 2003 vilket resulterade i en filosofie kandidat i litteraturvetenskap.

Efter min examen var jag borta från BTH för jobb på annat håll men det dröjde inte länge förrän jag var tillbaka igen, denna gång för ett vikariat som receptionist. Efter det hamnade jag på HAL som administratör. Där har jag alltså blivit kvar men nu väntar nya utmaningar i rollen som forskningssekreterare.

Bild på Gunilla Blomgren

 

Namn: Gunilla Borglin

Arbetsuppgifter: Anställd som universitets lektor med undervisning på 70 procent och forskning på 30 procent inom två engelska kurser: "Qualitative Methods in Nursing Science" och "Intercultural Perspectives on Health and Health Care".

Jag fungerar också som basgruppshandledare i termin 2 på sjuksköterskeprogrammet, som klinisk lektor vid utbildningsenheten i Karlshamn och jag arbetar också med vetenskaplig handledning på C och D-nivå.

Under sommarmånaderna ägnar jag en del av min tid till att hålla workshops kring begreppsanalys och post-doktoral utveckling vid European Academy of Nursing Sciences sommarskola för europeiska doktorander.


Bakgrund: Jag har arbetat inom hälso- och sjukvården sedan 1977 både som undersköterska och sjuksköterska, och då företrädesvis inom äldrevården samt på röntgen.

Jag disputerade vid Institutionen för Hälsa, Vård och Samhälle vid Lunds Universitet i april 2005. Min avhandling handlade om äldre och hur de kan uppleva vad livskvalitet kan vara men också hur de kan skatta sin livskvalitet/hälsorelaterade livskvalitet mätt med olika instrument.

Efter att ha disputerat så arbetade jag en termin vid Malmö Högskola innan jag packade min väska och begav mig till England och universitetet i Manchester för att arbeta med forskning på heltid. Jag anlände åter till Sverige och Karlskrona den första december 2008 och kom då närmast från Yorks universitet. Jag ser nu fram emot att komma in i arbetet vid Sektionen för Hälsa och att lära känna Karlskrona som stad.

Bilder: Catrine Ekenberg

Redigera
Share Dela