Nyanställda på sektionen för hälsa


Bild på Jessica Berner utanför högskolanNamn:

Jessica Berner

Arbetsuppgifter:

Anställd som projektassistent sedan i maj.
Arbetar med min projektplan för mina forskningsstudier som kommer att handla om äldreomsorg, personlighet och IKT. Hoppas bli antagen som doktorand inom tillämpad hälsoteknik i mitten av december 2008.

Bakgrund:

Född av svenska föräldrar men har bott utomlands hela mitt liv. Uppvuxen i Frankrike. Jag började studera i Dublin på Irland. Sedan flyttade jag till Holland där jag tog min hälsopsykologexamen.
Nu har jag inriktat mig på äldreomsorg och tillämpad hälsoteknik. Jag vill undersökahur man kan förbättra livet för de äldre. Jag tycker att det är ett väldigt stimulerande och intressant område där det tyvärr har forskats alltför lite.
Jag har nyligen flyttat från Amsterdam, Holland till Karlskrona och bor nu i Sverige för första gången i mitt liv.


bild på Lisa Carlsson

Namn:

Lisa Carlsson

Arbetsuppgifter:

Anställd som projektassistent. Jag hoppas bli antagen som doktorand inom vårdvetenskap i höst och arbetar just nu med min projektplan som kommer att handla om hyperbaroxygen behandling utifrån ett patientperspektiv.

Bakgrund:

Jag är utbildad intensivvårds-sjuksköterska. Jag har arbetat på olika intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige, bland annat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Länssjukhuset i Kalmar och Blekingesjukhuset i Karlskrona. Jag är nu tjänstledig från min anställning på Blekingesjukhuset.

Text: Petra Sapic

Bild: Ola Åkeborn och Catrin Ekenberg

Redigera
Share Dela