Nybyggnation på Campus Gräsvik - ett omfattande arbete

Översiktsbilder över planen för nybyggnationen av Campus Gräsvik

I juni 2010 ska nybygget på Campus Gräsvik stå klart och vara redo att ta emot studenter och personal.

Arbetet med nybyggnationen är omfattande. Man har ritat många olika förslag och försökt anpassa sig till det tuffa krav att få in alla studenter och all personal på samma ställe. Det har även lagts ett stort fokus på att miljöinrikta projektet.
- Vi satsar i storleksordningen tio till 12 miljoner kronor på att ha ett miljövänligt bygge, säger förvaltningschef Sven-Ove Nilsson.

I arbetet kring miljöfrågorna har man tagit hjälp av studenter på programmet Strategiskt ledarskap för hållbarhet och White arkitektbyrå i Stockholm för att ta fram en miljöplan.

I samband med nybyggnadsprojektet har även husen på Campus Gräsvik döpts om. Den blivande ankomstbyggnaden är hus A, norra flygeln är hus B, länken är hus C, östra flygeln är hus D, det nuvarande biblioteket är hus E och den blivande byggnaden bakom biblioteket blir hus F.

Just nu läggs koncentrationen på nybyggnationen av hus F. Man försöker nu samla in så mycket detaljer som möjligt från organisationen för att på så sätt minimera antalet förändringar längre fram i processen. Byggnationen av hus F kommer att bli en egen entreprenad som skickas ut för anbud i början av april.
- Vi räknar med att anbuden är inne i juni och att vi har en byggare på plats i september, säger Rune Tjäder, konsult inom bygg- och förvaltningsfrågor.

Steg två i arbetet blir att utforma entrébyggnaden som kommer att ligga som en rund byggnad framför hus E och bredvid hus B. Därefter ska man se över de anpassningar och förändringar som ska göras i de befintliga husen.
- Vi måste också se över hur vi ska genomföra själva anpassningen eftersom byggnationen kommer att pågå parallellt med den dagliga verksamheten, säger Sven-Ove Nilsson.

Rummen i den nya byggnaden byggs i moduler. Utgångspunkten är de så kallade 2-modulsrummen. Men man förbereder också så att det är lätt att göra förändringar, tre 2-modulsrum ska enkelt kunna göras om till två 3-modulsrum som är den något större varianten. I bottenplanet blir det en stor öppen yta som ska kunna användas flexibelt och ett caféutrymme för studenter och personal. En takterrass ingår också i planerna.

Text: Sara Persson

Projektförslag plan ett (pdf-dokument)

Projektförslag plan två (pdf-dokument)

Projektförslag plan tre (pdf-dokument)

Projektförslag plan fyra (pdf-dokument)

Översiktsbild av Hus F (pdf-dokument)

 

 

Redigera
Share Dela