Nytt mätverktyg ska minska utsläppen i världen


För att minska utsläppen lanseras nu ett nytt dataprogram där världens 40 största städer mäter och jämför sin energiförbrukning. Bakom initiativet står Clinton Foundation där Göran Carstedt, hedersdoktor vid BTH, är en av ledarna för projektet.

I dataprogrammet ska alla uppgifter om stadens energiförbrukning föras in. Till exempel vilken sorts energi och hur mycket som går till uppvärmning av husen i staden och hur mycket som går till transportsystemet. Allt matas in och sedan räknar dataprogrammet ut hur mycket utsläpp de olika sektorerna står för.

Tack vara datasystemet får varje stad svar på hur mycket utsläppningsminskningar en viss åtgärd ger. Det blir då uppenbart vilka förändringar som är mest effektiva att satsa på.

-För när man en gång börjar se vilka konsekvenser det blir av det sätt vi organiserar våra städer på, när det gäller energi och utsläpp, då får man större möjlighet att göra någonting åt det, när man börjar se sitt eget system, säger Göran Carstedt till Ekot.

Läs mer: http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=2163443


Text: Petra Sapic

Redigera
Share Dela