OECD ska ranka svenska ingenjörer

OECD planerar att genomföra en utvärdering av högre utbildning. Organisationen gör sedan länge mätningar av vad ungdomar i grundskolan kan (den så kallade PISA-undersökningen). Nu har man initierat ett liknande projekt för att utvärdera kvaliteten i högre studier.

- I hela världen diskuteras olika sätt att mäta akademisk kvalitet. Det finns en viss tendens att mäta det som är lätt att mäta, som andelen lärare som doktorerat eller antalet Nobelpristagare. Det är utmärkt att OECD nu gör ett rejält försök att komma djupare och hitta metoder som ska mäta vad snart färdiga studenter verkligen kan, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Sverige anmälde tidigt sitt intresse för att vara med i pilotstudien och OECD har nu erbjudit vårt land att delta.
Regeringen har beslutat att Sverige ska vara med och uppdragit åt Högskoleverket att sköta den svenska delen. Sverige ska delta i den studie som ska granska ingenjörers kunskaper.


- Sverige har en stolt historia av ingenjörskunnande och förhoppningsvis visar studien att vi fortfarande utbildar ingenjörer av världsklass. Skulle det inte vara så, är det oerhört viktigt att vi får reda på det, säger Lars Leijonborg.

Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/11248/a/120400

 

 

Redigera
Share Dela