Två nya sektioner bildas när TEK omorganiseras


Högskolans styrelse beslutade den 3 oktober att dela upp sektionen för Teknik i två nya sektioner.

Nuvarande avdelningar för Telekommunikationssystem, Interaktions- och Systemdesign samt Programvarusystem bildar den ena nya sektionen och Tillämpad Signalbehandling, Maskinteknik samt Matematik och Naturvetenskap bildar den andra. I huvudsak kommer personalen att flytta efter vilken avdelning man nu tillhör.

Ökad intern synlighet

Styrelsens beslut följde i princip det förslag som en utredningsgrupp tagit fram på rektors uppdrag. Målen med omorganiseringen är att medarbetare inom nuvarande TEK ska få ökad närhet till sektions- och högskoleledningen, att teknikverksamheterna ska få bättre representation i högskolans ledningsorgan, att alla sektioner blir mer jämnstora och att profilerade verksamheter får ökad intern synlighet. Det fanns många olika sätt att uppnå dessa mål men utredningsgruppen ansåg att det var mest lämpligt att bilda två nya sektioner där också ämneskombinationerna är rimliga och där risken för obalans mellan grundutbildning och forskning är låg.

Utredningsgruppens arbete fortsätter

Nästa steg är att ta fram ett detaljerat förslag på vilka personer som kommer att tillhöra respektive ny sektion. I detta arbete ingår att utreda om vissa flyttningar av grupper eller till och med enstaka individer bör bli aktuella. Utredningsgruppen föreslog vissa principer för hur forskningsmedel och programansvar skulle fördelas mellan de nya sektionerna. Även här kommer nästa steg att tas för att i detalj visa hur forskningsmedlen och programansvar fördelas enligt föreslagna principer.

Text: Anders Hederstierna

Redigera
Share Dela