Öppnare regler för arbetskraftsinvandring

Regeringen har överlämnat förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring till Lagrådet. Förslaget innebär att möjligheterna till arbetskraftsinvandring ökar och att det därmed blir lättare för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU/EES och Schweiz. Lagrådsremissen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de Gröna.

Läs mer om lagrådsremissen på regeringens hemsida

 

Redigera
Share Dela