Lärande och undervisning i fokus

Den 19 augusti arrangeras en högskolepedagogisk konferens på Soft Center i Ronneby. Syftet är att skapa ett forum där lärare, forskare, doktorander, administratörer och andra intresserade får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter kring undervisning och lärande.

Bilder på två som möts

Konferensen Lärarlärdom arrangeras av Högskolepedagogisk utveckling på BTH. Det är en lokal konferens riktad till all intresserad personal på BTH och aktiva inom Blekinge Studentkår men planer finns på att göra den årlig och så småningom även bjuda in andra lärosäten att delta.

- Det är viktigt att få igång en dialog kring undervisning och förutsättningar för lärande eftersom vi sällan har tid eller möjlighet att diskutera helheten. Här erbjuder vi en viktig samlingspunkt, säger Lotta Antman, ansvarig för pedagogisk utveckling på BTH.

Ökade krav på pedagogisk skicklighet

På BTH finns det mycket individuell kunskap kring lärande och undervisning, så kallad lärarlärdom. Men det är viktigt att dela med sig av den kunskapen så att den kommer ut i organisationen, menar Lotta Antman.

Konferensen ger möjlighet till det. Det är en plattform som ger utrymme till diskussioner, reflektioner och inte minst inspiration.

- Det finns ett behov och ett intresse att utveckla pedagogiken hos dem som undervisar. I dag är också kraven på pedagogisk skicklighet mer uttalade när lärartjänster ska tillsättas. Konferensen blir ett sätt att visa sin pedagogiska skicklighet och att publicera sig inom det högskolepedagogiska fältet, ett fält som tillhör oss alla.

Lotta Antman påpekar att för att placeras högt vad gäller pedagogiska meriter bör lärare inom högskolan ge prov på sin lärarlärdom och göra resultaten publika - precis som på den vetenskapliga sidan.

- Beforska din pedagogiska praktik och ta reda på vad, hur och varför dina studenter verkligen lär sig!

Inbjuden keynote är Torgny Roxå, pedagogisk konsult vid Lunds Tekniska Högskola, som kommer att dela med sig av sin gedigna erfarenhet och kunskap av att jobba för lärarlärdom som akademiskt ideal och organisatorisk praktik.

För inbjudan och mer information om konferensen: http://www.bth.se/lararlardom


Vid frågor kontakta: Lotta Antman, telefon: 0457-38 51 24 eller 0707-500 351

E-post: lotta.antman@bth.se

Text: Petra Sapic

 

Redigera
Share Dela