INFORMATION FRÅN PERSONALAVDELNINGEN

Nit och redlighet i rikets tjänst

Utmärkelsen "Nit och redlighet i rikets tjänst" (NOR) tilldelas den som har visat nit och redlighet såsom anställd hos staten under minst 30 år.

Med anställning hos staten jämställs anställning i verksamhet som har blivit förstatligad, om ej särskilda skäl föranleder annat.

Den som tilldelas NOR får välja mellan ett herrarmbandsur eller damarmbandsur av guld, ett graverat eller slipat konstglas och en guldmedalj.

år 2010 kommer nedanstående personer vid BTH att tilldelas utmärkelsen:

Sören Hollander, HLE

Inger Ljunggren, HAL

Annika Annemark, BIB

Thomas Danborg, MAM

Anders Nilsson, INO

Erik Lexbo, COM

år 2009 fick följande personer vid BTH utmärkelsen:

Monica Bengtsson, FOR

Doris Bohman, HAL

Rune Gustavsson, COM

Carina Svensson, MAM

Nyanställda vid högskolan 2009

Nyanställda från och med 2009-10-01. Anställda vars beslut inte var klara 2009-11-25 finns ej med i denna uppräkning

BIB

Carolina Moberg, bibliotekarie

COM

Anurag Bhardwaj, projektassistent

David Sveningsson, projektassistent

FOR

Mikael Eriksen, systemadministratör

Marina Grbic, webbadministratör

HAL

Ewa Andersson, projektassistent

Suzana Johansson, forskningssekreterare

Titti Lilje, projektassistent

MAM

Eleonore Haung Vogel, projektassistent

Redigera
Share Dela