Personalavdelningen informerar


Ny arbetsmiljöhandbok

På vår hemsida under personalavdelningen finns en ny Arbetsmiljöhandbok. I den har vi samlat all information som rör arbetsmiljön. Gå gärna in och prova att söka information.

http://www.bth.se/for/amg.nsf/

Skyddsombud och Skyddskommitténs ledamöter

Ordförande:

Ulla Johansson, Förvaltningen
Telefon: 0455-38 50 36

Sekreterare:

Christina Torstensson, Förvaltningen
Telefon: 0455-38 50 87

Skyddsombud:

Henrick Gyllberg, Sektionen för Management
Telefon: 0457- 38 56 20

Skyddsombud:

Kent Pettersson, Biblioteket
Telefon: 0457-38 51 28

Adjungerad:

May Gulis, Studenthälsan
Telefon: 0708- 494309

Adjungerad:

Roland Westerberg, Förvaltningen
Telefon: 0455-38 50 70

Adjungerad:

Rolf Petersson, RP-Miljökartläggning
Telefon: 0455-269 35

Ledamot:

Bert-Åke Nyström, Sektionen för Hälsa
Telefon: 0455-38 54 68

Studentrepresentant:

Joacim Petersson
0455-38 54 29

Studentrepresentant:

Ninive Younan
Telefon: 0457-38 59 88

Studentrepresentant:

Vakant

Suppleant:

Margareta Ahlström, Förvaltningen
Telefon: 0455-38 50 91


Nyanställda vid högskolan

Nyanställda från och med 2008-05-01. Anställda vars beslut inte var klara 2008-09-18 finns ej med i denna uppräkning.

EXR

Don Elema, Enhetsadministratör

FOR

Katrin Holmgren, IT-chef
Göte Salomonsson, registrator/arkivarie
Lena Velander, tentamenssamordnare
Ulrika Wilke, projektassistent

HAL

Lisa Carlsson, projektassistent
Pia Gunnarsson, projektkoordinator
Jan Resebo, projektadministratör

MAM

FridaBlixt, amanuens
Andrea Burgos, amanuens
NelaMasnovic, amanuens

TEK

Filip Ekberg, amanuens
Mohammad Hatami, projektassistent
César Levy Franca, projektassistent
Karen Miller, projektassistent
HeleenPodsedkowska, projektledare
Alexandru Popescu, doktorand
DarjaSmite, universitetslektor
Martin Söderberg, projektkoordinator
Camila Westerhagen, ekonom

TKS

Sofia Cedergren, amanuens
Hanna Åsander, amanuens

Redigera
Share Dela