Personalavdelningen informerar

 

Sparade semesterdagar

Tänk på att du inte får ha mer än 40 sparade semesterdagar vid årsskiftet. Hör av dig till personalavdelningen om du är osäker på hur många sparade semesterdagar du har.

Friskvård

För dig som har pengar kvar på ditt friskvårdskonto finns fortfarande möjlighet att utnyttja dessa för 2008. Kvitton som avser friskvård får inte vara äldre än ett år och ska lämnas för utbetalning senast i samband med löneutbetalningen i januari året efter det avsedda motionsåret.

Information om influensavaccinering

BTH erbjuder anställda gratis vaccinering mot influensa. Målgruppen är, enligt Previas rekommendationer, de som har olika kroniska sjukdomar som till exempel;
- hjärt-kärlsjukdom
- astma
- reumatisk sjukdom
- diabetes

Tillhör du målgruppen och är intresserad av att bli vaccinerad mot influensa, ta kontakt med Previa, telefon:0455-334900.

Lägesrapport om löneförhandlingarna inför 2009 års löner

Just nu pågår förberedelsearbetet inför nästa års löneförhandlingar. Lönesättande chefer har fått direktiv om löneförhandlingarna och arbetar just nu med att ta fram förslag. I december är samtliga lönesättande chefer inbjudna till möten för att träffa de fackliga representanterna och själva motivera de löneförslag som de har lämnat. Vår förhoppning är att de nya lönerna skall vara klara och börja gälla från och med 2009-01-01.

Nyanställda vid högskolan

Nyanställda från och med 2008-09-01. Anställda vars beslut inte var klara 2008-10-25 finns inte med i denna uppräkning.

BIB

Lina Berglund, bibliotekarie

EXR

Caroline Abrezol, internationell handläggare
Jannike Jonasson, internationell handläggare
IhsanZakri, projektkoordinator

FOR

Noél Holmgren, högskoledirektör
Jessica Svensson, vaktmästare

HAL

David Sveningsson, projektassistent
Eddie Willman, projektassistent

MAM

Johanna Börrefors, universitetslektor

TEK

Irina Gertsovich, projektassistent
Shahid Hussain, projektassistent
Cecilia Schmidt, amanuens

Text: Monica Nilsson

Redigera
Share Dela