Tips från personalavdelningen


Litet information inför julledigheten

Om du arbetar på en myndighet och har en personlig e-postadress måste du se till att någon annan på myndigheten kan vittja din e-brevlåda när du är ledig. E-postmeddelanden som kommer till en befattningshavares brevlåda kan vara allmän handling. Detta ska prövas skyndsamt, vilket kräver att handlingen är tillgänglig för myndigheten. Förhållandet ändras inte av att den som har skickat meddelandet får ett svarsmeddelande, som säger att mottagaren är ledig.

Blir du sjuk under din semester och vill byta ut semesterledigheten mot sjukledighet, måste du snarast möjligt kontakta din sektion/enhet eller personalavdelningen.

Olycksfall under semester

Under semester eller kompensationsledighet gäller ej arbetsskadeförsäkring eller personskadeavtalet. Detta innebär att om en olycka drabbar en person med semester, som ändå befinner sig på arbetsplatsen, räknas det inte som en arbetsskada. Om en sådan händelse inträffar är det nödvändigt att ha en privat olycksfallsförsäkring.

Påminnelse angående reseräkningar

 Reseräkning ska snarast efter det att resan eller förrättningen har avslutats lämnas in noggrant ifylld till sektion/enhet eller personalavdelningen.

Till reseräkningen ska fogas:
- biljettstam eller använd färdbiljett
- kvitto på logikostnader
- kvitton på utgifter för taxi och annat färdmedel (utgifter för taxiresor ska specificeras och motiveras)
- kvitton på andra nödvändiga utgifter, exempelvis resgodsförsäkring, visering eller kursförlust.

Mer information finns i personalhandboken.

Nyanställda vid högskolan

Nyanställda fr o m 2008-10-13. Anställda vars beslut inte var klara 2008-12-08 finns ej med i denna uppräkning.

FOR

Bo Martin Nilsson, systemadministratör

HAL

Anya Blomster, administratör
Gunilla Borglin, universitetslektor
Anna Ringberg, ekonomiassistent

TEK

Minna Arnesson, projektassistent
Matylda Florén, projektassistent
Daniel Gunnarsson, projektassistent
Shahid Hussain, doktorand

TKS

Christer Persson, universitetslektor

Text: Monica Nilsson

Tecknad julkrans

 

 - En dag för mig själv och gärna tillsammans med en väninna på en spa-anläggning där andra skämmer bort mig. Dagen får gärna avslutas med lite god mat och dryck.

Redigera
Share Dela