Personalavdelningen informerar


Löner 2009

Löneförhandlingarna rullar på och vi ser nu ett slut. Samtliga chefer har fått ett slutligt förslag för synpunkter. Vi räknar med att avsluta förhandlingarna inom kort. Det är inplanerat en extra lönekörning i slutet på februari och efter ett par dagar skall den retroaktiva lönen för januari och februari vara tillgänglig för dig.

Lönerna för doktorander och amanuenser är också framförhandlade och vi kommer att lägga ut den nya doktorand- och amanuensstegen i personalhandboken. För hela BTH är löneökningarna 3,8 %. En del får detta, en del mer och andra mindre, så blir det i förhandlingar och vid individuell lönesättning. Cheferna kommer innan löneutbetalningen att meddela dig den nya lönen.

Arbetsmiljö 2009

2009 kommer att bli ett år med massor av satsningar inom arbetsmiljöområdet. Tillsammans med skyddsombuden vid BTH kommer vi att lägga upp aktiviteter för både chefer och arbetstagare. 2008 fick vi ett inspektionsmeddelande som gjorde oss medvetna om att det som vi trodde var självklarheter inte var det för många av våra anställda. Vi har därför bestämt oss för att ta tillfället i akt, nu när vi får nya sektionschefer och ny organisationsindelning, att göra en nystart när det gäller arbetsmiljöfrågorna vid BTH. Det kommer därför att bli många samlingar kring ämnet under 2009. Vi kommer att ha en banner på BTH:s hemsida som tar er till en särskild webbsida där vi löpande kommer att lägga ut information om aktiviteter och nyheter.

Nyanställda vid högskolan

Nyanställda från och med 2009-12-01. Anställda vars beslut inte var klara 2009-02-06 finns inte med i denna uppräkning.

EXR

Daniel Granello, internationell handläggare

FOR

Rickard Lind, studentrekryterare
Anders Svensson, studentassistent
Alexander Vucic, studentrekryterare

HAL

Ewa Andersson, projektassistent
Karin Olofson, universitetsadjunkt

MAM

Natalia Ryzhkova, doktorand

TEK

Anton Borg, projektassistent
Henrik Ekholm, forskningsingenjör
Åse Jevinger, projektassistent
Kennet Henningsson, universitetsadjunkt
Maria Keinänen, universitetsadjunkt
Martin Löwgren, amanuens
Percy Mattsson, universitetsadjunkt
Henrik Poulsen, amanuens
Sergey Smirnov, forskningsingenjör
Gustav Åkesson, amanuens
Gunilla Åkesson-Nilsson, universitetslektor

TKS

Abdellah Abarkan, professor
Lars Eklund, forskningsledare
Niclas Norrström, projektassistent
Erland Ullstad, adjungerad professor

Text: Monica Nilsson

Redigera
Share Dela