INFORMATION FRÅN PERSONALAVDELNINGEN

Sparade semesterdagar

Tänk på att du inte får ha mer än 40 sparade semesterdagar vid årsskiftet. Hör av dig till personalavdelningen om du är osäker på hur många sparade semesterdagar du har.

Friskvård

För dig som har pengar kvar på ditt friskvårdskonto finns fortfarande möjlighet att utnyttja dessa för 2009. Kvitton som avser friskvård får inte vara äldre än ett år och ska lämnas till personalavdelningen i tid inför löneutbetalningen i januari året efter det avsedda motionsåret. Detta innebär att dina kvitton ska vara personalavdelningen tillhanda senast den 10 januari 2010.

Vaccinering

Vaccinering av BTH:s personal mot den nya influensan sker veckorna 48-49. Det finns i dagsläget ingen planering av att tidigarelägga vaccineringen. Landstinget styr fördelningen av doser och det har blivit en försening av vaccinet. Läkemedelsverket har gått ut med ny information om att det fortfarande är två doser som gäller.

Löneförhandlingarna 2010

Förhandlingarna har i år börjat med att anställda, som har fått förändrade arbetsuppgifter, har blivit ombedda att lämna in en ny redovisning av sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta skall ligga till grund för den BESTA-klassificering som arbetsgivaren gör tillsammans med de fackliga företrädarna vid BTH. Arbetet med klassificeringen skall påbörjas inom kort. Utifrån denna klassificering kan vi ta fram lönestatistik och göra lönejämförelser som kan vara ett stöd för den lokala lönebildningen. Observera att det fortfarande är den individuella prestationen som skall ligga till grund för lönesättningen.

Lönesättande chefer kommer också inom kort att få direktiv om löneförhandlingarna. Lönesamtal skall genomföras och i början av december skall löneförslag vara inlämnade till personalavdelningen. Cheferna kommer i december att kallas till möten med de fackliga företrädarna och själva få motivera de löneförslag som lämnats in.

Därefter kommer personalavdelningen och de fackliga företrädarna att förhandla fram ett slutligt förslag på nya löner. Förslagen kommer att redovisas för cheferna. Nästa steg är att lönerna skall fastställas i en slutlig förhandling mellan parterna vid BTH.

När detta är gjort skall cheferna meddela de nya lönerna i ett så kallat löneåterföringssamtal. Vi räknar med att detta skall vara genomfört i slutet av februari 2010. Ny lön utbetalas från och med lönen i mars 2010 och retroaktiv lön utbetalas i en särskild utbetalning i början av mars.

Nyanställda vid högskolan

Nyanställda från och med 2009-09-28. Anställda vars beslut inte var klara 2009-10-25 finns ej med i denna uppräkning.

BTH INNOVATION

Emil Doverlind, projektassistent

Björn Lundqvist, projektassistent

Daniel Magnusson, projektassistent

Filip Sandstedt, projektassistent

Mikael Öjbrandt, projektassistent

COM

Maria Apell, projektassistent

Bo Jiang, projektassistent

Peter Lorentzen, amanuens

Henrik Poulsen, projektassistent

FOR

Alexander Vucic, studentrekryterare

ING

Marie Ahlgren, sektionssekreterare

Tommy Hult, projektforskare

Asad Méhmood, projektassistent

 

 

Redigera
Share Dela