INFORMATION FRÅN PERSONALAVDELNINGEN

Influensan

Läs mer om influensan här

Besta

Information angående Bestaklssificering kommer att skickas ut inom kort. Det är endast de som har fått väsentligt förändrade arbetsuppgifter som ska fylla i Besta-blanketten.

Bisysslor

Redovisning av bisysslor skall göras senast 31/10 2009. Mer information finns i personalhandboken.

Blanketter

Det är viktigt att använda de nya blanketterna, som finns under Personal på hemsidan. Dessa blanketter är reviderade med bland annat de nya sektionsnamnen.

Nyanställda vid högskolan

Nyanställda från och med 2009-06-01. Anställda vars beslut inte var klara 2009-09-14 finns ej med i denna uppräkning.

COM

Magnus Granetoft, projektassistent

Lennart Nacke, doktorand

Michael Unterkalmsteiner, projektassistent

Samireh Jalalii, projektassistent

DSN

Gerhard Bax, forskningsledare

Tobias Gunnarsson, amanuens

Jessica Johansson, projektledare

Henriette Koblanck, gästprofessor

Annica Lindh, projektassistent

Pella Sahlin, universitetsadjunkt

Mikael Vesavouri, utbildningsassistent

FOR

Vicky Gatzouras Johnson, kvalitetssamordnare

HAL

Eva- Lott Eitrem, universitetsadjunkt

Orwar Gustafsson, forskningsledare

Lina Nilsson, doktorand

ING

Zaida Barcena, projektassistent

Matylda Florén, amanuens

Brendan Moore, projektassistent

Lena Nieminen Burton, universitetsadjunkt

Jorma Roos, projektassistent

Marco Valente, projektassistent

Treva Wetherell, projektassistent

Erik Östlin, projektassistent

MAM

Anna Eriksson, amanuens

Annica Johansson, amanuens

Urban Ljungqvist, universitetslektor

Jennifer Petersson, universitetsadjunkt

Lena Pettersson Nygren, amanuens

 

 

Redigera
Share Dela