Proffs på vägledning


Bild på studievägledarna Paula och RosemariFör studievägledarna Rosmari Lauterbach och Paula Gullbing är tiden fram till 15 april alltid hektisk. Men i år har trycket varit ovanligt stort på grund av lågkonjunktur och stora gymnasiekullar.


Rosmari Lauterbach har arbetat som studievägledare på Studerandeavdelningen i tio år. Sedan Paula Gullbing anställdes för fyra år sedan har de haft ett tätt samarbete. Och det märks att de är ett väl inarbetat team som kompletterar varandra bra och som trivs att arbeta tillsammans. Skratten är många och trots att varenda minut sedan flera veckor tillbaka är uppbokad är stämningen glad och positiv. Att de har ett fantastiskt och roligt jobb råder det ingen tvekan om.

De arbetar mycket med individuella samtal. En del är redan studenter på BTH men de flesta som kontaktar dem i ansökningstider kommer utifrån. Behovet av vägledning och information är ovanligt stort i år.

- Det är allt från personer som går i trean på gymnasiet till de som blivit arbetslösa eller är intresserade av att byta karriär. Vi möter ofta gymnasielever som är rädda för att inte få ett jobb, tankarna på studier har tidigarelagts och en del studenter vågar inte göra uppehåll i studierna, som de planerat tidigare. Många är också beredda att gå ett basår för att få en garantiplats, säger Paula Gullbing.

- Många äldre nöjer sig inte heller i samma utsträckning som tidigare generationer när det gäller sitt arbete. De är rädda att fastna och har många idéer inom sig. Vi har ingen kristallkula men tillsammans arbetar vi fram olika lösningar, säger Rosmari Lauterbach.

Söker efter reservlösningar

Stora gymnasiekullar är en anledning till det ökade trycket. Men de dystra spåren av lågkonjunkturen visar sig också tydligt.

Även om man har jobb så är många osäkra på om de får behålla det. Man ser helt enkelt om sitt hus och vill undersöka vad det finns för lösningar om de skulle bli arbetslösa.

Lågkonjunkturen och alla varsel smittar av sig och många är oroliga, konstaterar Paula Gullbing och Rosmari Lauterbach.
Att deras tjänster är gratis är också något som många är oerhört tacksamma för. Det finns mycket goodwill för BTH i det menar de. Tillsammans med informationsavdelningen är de också ofta ute på resande fot för att marknadsföra och informera om BTH:s utbildningar.

 
- Vi märker att BTH är med på kartan och att det finns ett stort intresse för våra utbildningar.

 
Allt fler tjejer söker teknikutbildningar

Studievägledarna hjälper studenterna att göra bra jämförelser i valet av utbildning och utbildningsort. I dag är alla vana vid att det finns små lärosäten. Och det finns mycket positivt med det som är värt att lyfta fram i samtalen.

- På mindre orter är det lättare att hitta bostad, studenterna får en personlig kontakt med lärarna och blir mer sedda. Även miljön och närheten mellan bostad och skola spelar stor roll för många, säger Rosmari Lauterbach.


- Vi märker också att tjejer tar allt mer mark när det gäller teknik. Vi upplever att det ökar för varje år. Kanske det ökande användandet av mobiler och datorer bidrar till det. Förhoppningsvis leder detta till att fler och fler tjejer väljer teknikutbildningar, deras tänk behövs, säger Paula Gullbing.


Rosmari och Paula får en del frågor om de förändringar i antagningsreglerna som införs hösten 2010. Meritpoäng till nya tillträdesregler skapar en del frågetecken. Elevernas val av vilka ämnen de väljer att läsa i grundskolan och på gymnasiet blir allt viktigare då vissa kurser ger mer poäng än andra.

- De nya reglerna och de förändringar som det innebär gör att det blir mer och mer svårt att informera och vägleda. Det är mer komplicerat än någonsin. Men vi träffar fantastiska, underbara och roliga människor. Skriv det! Vi har ett otroligt roligt arbete, säger de och ler.


Text Petra Sapic

 

Redigera
Share Dela