Nyhetssammanfattning från ProVision

 

Tre delprojekt är startade och ytterligare två är på gång, ny projektledare, ramavtal med KK-stiftelsen, med mera. ProVision har dragit igång!


Forskarskola

Bild på Tony GorschekTony Gorschek, docent i programvaruteknik på Sektionen för datavetenskap och kommunikation, är utsedd till projektledare för ProVisions forskarskola. Forskarskolans ämnesmässiga fokus ligger i gränssnittet mellan systemteknik, hållbar utveckling och innovation. Forskarskolan ska dels bidra till att forskarstuderande utbildas i gränssnittet och dels till att seniora forskare via forskarutbildningsprojekten får en naturlig arena för samarbete inom gränssnittet.

Doktoranderna kommer att vara inskrivna i något av BTH:s befintliga forskarutbildningsämnen och ha handledare från minst två av tre ProVisions områden. Tony kommer inledningsvis att arbeta med riggningen av forskarskolan. KK-stiftelsen har i ett första skede beviljat pengar för detta. Med riggning avses exempelvis att formulera en process för hur projektförslag till forskarskolan ska skickas in och efter vilka kriterier som urval av delprojekten ska ske. Vi räknar med att forskarskolan kan komma igång under vårterminen 2010.

Progressionsmodell

Bild på Marie AurellMarie Aurell, universitetslektor i företagsekonomi på managementhögskolan, är utsedd till projektledare för att utveckla en progressionsmodell. Den ska hjälpa oss att mäta och illustrera ProVisions utveckling i förhållande till målen, t.ex. avseende integrationen av hållbarhet, innovation och systemteknik samt profilering, samproduktion och akademisk excellens inom utbildning och forskning. Syftet med detta är inte att peka ut områden som bättre eller sämre än andra.

Områden ska inte jämföras med varandra på det sättet. Det viktiga är att ge stimulans och stöd till olika delar av verksamheten så att dessa delar kan förbättras och bidra på bästa sätt till ProVisions och BTH:s mål och vision.

Samproduktionskartläggning

Bild på Madeliene RovegårdMadeleine Rovegård, projektkoordinator i ProVision, ansvarar för att kartlägga BTH:s erfarenheter av att arbeta tillsammans med företag och offentlig sektor. Samarbeten inom såväl forskning som utbildning avses. Projektet inkluderar följande områden:

 

  • Former och resultat - Olika områden har olika kunskapssyn och traditioner. Med en sammanställning och analys kan vi förhoppningsvis lära av varandra och inspireras till nya sätt att arbeta tillsammans.
  • Nätverk och kontaktytor - Individers kontakter är viktiga. Kompletterat med en lättillgänglig sammanställning och ökad systematik i vårt nätverkande kan vi vinna många fördelar.
  • Systemfaktorer - Vilka faktorer främjar och vilka faktorer utgör systemhinder för samproduktion?
  • Definitioner - Vad innebär samverkan och vad innebär samproduktion? Var går gränslinjen.
  • Lyckade projekt - Vilka erfarenheter finns av att skapa ömsesidig nytta för både BTH och extern part? Beskrivningar ska tas fram så att vi kan lära av varandra och för användning i vår marknadsföring.

 

Delprojekt på gång

Ett delprojekt med fokus på samproduktion inom utbildning och ett delprojekt med fokus på samproduktion inom hela KK-miljön (följeforskning) ska också startas inom kort.

Göran Broman - ny projektledare

Bild på Göran BromanClaes Wohlin kommer att lämna rollen som projektledare för ProVision, då det inte var möjligt att bidra till ProVision på det sätt som behövs samtidigt som han skall vara prorektor och professor. Claes kommer även i fortsättningen att vara en del av ProVisions ledningsgrupp.

Göran Broman är utsedd till efterträdare. Fram till sommaren delar de på projektledarrollen och från och med augusti är Göran huvudansvarig och kommer att ägna 40 % av sin tjänst som projektledare för ProVision. Göran representerar ProVisions idé väl genom sin erfarenhet av att integrera hållbarhet och systemteknik i innovationsprocessen.

Han har också tidigare erfarenhet av att utveckla och leda tvärvetenskapliga program, såsom Real Change som stöds av fem externa forskningsfinansiärer och kopplar till ett omfattande internationellt nätverk av partners i näringsliv och samhälle.

Konkreta projekt - varför dröjer det?

Vi är mycket glada för det engagemang och den starka efterfrågan som finns inom BTH på att dra igång konkreta projekt. Satsningen pågår dock under minst tio år och ProVision håller som bäst på att startas. Utvecklingen av ProVision sker i kontinuerlig dialog med KK-stiftelsen, som betonar vikten av att inledningsvis satsa framför allt på infrastruktur för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ProVisions långsiktiga utveckling - detsamma gäller för Malmös och Mälardalens KK-miljöer. Därför är det inledningsvis "mjuka projekt" som fått klartecken från KK-stiftelsen att starta.

Ramavtal med KK-stiftelsen

BTH och KK-stiftelsen har undertecknat ett ramavtal på tio år, som reglerar samarbetet mellan dessa parter. Respektive delprojekt och tillhörande finansiering regleras däremot i specifika avtal. Det innebär att BTH inte har fått en klumpsumma av KK-stiftelsen. För de inledande "mjuka" delprojekten har vi hittills beviljats drygt fyra miljoner kronor.

För fortsättningen av vissa av dessa och för nya delprojekt behöver BTH beviljas nya medel från KK-stiftelsen. ProVisions ledning kan med andra ord inte besluta om start av projekt på egen hand - detta måste alltid ske i dialog med KK-stiftelsen och slutligen är det KK-stiftelsen som bestämmer.

Läs mer: På www.bth.se/provision hittar du de senaste nyheterna och mer information. Där kan du också lämna kommentarer till oss!

Text: Madeleine Rovegård

 

 

Redigera
Share Dela