Nytt delprojekt i ProVision - fokus utbildning

 

Bild på Kennet HenningssonDen 1 september tillträdde Kennet Henningsson rollen som projektledare för delprojektet Samproduktion utbildning. Kennet arbetar som adjunkt i programvaruteknik vid COM och kommer driva projektet på 30 % av sin tid.

 

Varför behövs projektet "Samproduktion utbildning"?

Projektets utgångspunkt är följande frågeställningar:

  • Hur kan BTH på bästa sätt kanalisera externa kontakter till olika program och kurser?
  • Hur ska studenter och personal inom BTH gå tillväga för att komma i kontakt med externa kontakter?
  • Hur ser BTH:s kontaktnätverk ut idag inom utbildningssidan relaterat till externa partners?
  • Hur ser förutsättningarna ut att integrera ProVisions tre områden (systemteknik, hållbar utveckling och innovation) i BTH:s program- och kursutbud?

Målsättningen är att formulera ett lösningsförslag för hur BTH på bästa sätt ska kanalisera externa kontakter till olika utbildningsprogram och kurser. Det måste tydliggöras hur externa parter ska kunna navigera rätt i organisationen för att hitta lämpliga kurser, program och examensarbeten där de kan delta till exempel för att ge gästföreläsningar, definiera olika kursmoment (till exempel laborationer och projekt), definition av examensarbete och för att komma i kontakt med lämpliga studenter och personer inom BTH. Lösningen ska också fungera som ett fönster mot omvärlden för studenter och personal inom BTH som har behov av att komma i kontakt med externa parter.

Det är alltför vanligt att kurser och program är beroende av enskilda lärares kontaktnätverk. Avsikten är att systematisera och organisera externa kontakter på utbildningssidan så att studenter och externa partners får maximal nytta.

- "Samproduktion är viktigt för BTH som organisation, för studenterna och för företagen, informationsspridningen sker genom samarbetet åt samtliga håll - alla ökar sin kunskap och förståelse. Samtliga deltagande parter utvecklas, detta är jag helt övertygad om. Jag har genomfört flertalet kurser som kan beskrivas som samproduktion, genom dessa känner jag till några av de utmaningar som finns. Jag ser initialt min roll i detta att försöka sprida kunskap och i vissa fall strukturera kunskapen kring samproduktion och genom detta nå så hög effektivitet som möjligt. BTH har kommit långt i samarbetet med industrin, men vi kan alltid förbättra oss. Kommunikationskanaler och vägar ut såväl som in till BTH kan stakas ut tydligare... I förlängningen vill jag se att samproduktion som en naturlig del av undervisningen vid BTH, och att samproduktionen lockar studenter och företag till BTH och regionen, då är mitt jobb gjort", säger Kennet.

Förhoppningen är även att projektet ska bidra till att skapa kurser och program som går över gränserna mellan systemteknik, innovation och hållbar utveckling. Första steget är att kartlägga på vilket sätt de olika områdena inom ProVision är integrerade i utbildningen idag samt att identifiera nya möjligheter att integrera dem. Därefter kan utveckling av kurser och eventuellt också program ske.

Vem är Kennet?

Efter sin licentiatexamen i programvaruteknik från BTH 2005 lämnade Kennet högskolan och började arbeta på UIQ Technology för att sedan återvända igen till BTH i januari i år. På UIQ arbetade han med Kvalitets och processutveckling men även underleverantörskontakter med ett stort inslag av internationella kontakter.

- "Under min tid på BTH har jag alltid värderat kontakterna med industrin. Då jag arbetade på UIQ var förhållandet spegelvänt, då var kontakten med BTH något som var givande. Jag kommer arbeta för utökade möjligheter för våra industriella kontakter men även för BTH då jag nu genom delprojektet inom ProVision har placerat mig i gränslandet mellan industri och akademi, där jag dessutom känner mig hemma", avslutar Kennet.

 

Text: Madeleine Rovegård

 

 

 

Redigera
Share Dela