Radiokommunikationer

Radiokommunikationsmetoder är något som vi berörs av dagligen. Ett radionätverks kvalitet blir uppenbar när vi kommunicerar med varandra via mobiltelefoni och Internet. Det kan vara väldigt irriterande om kvaliteten på den tjänst vi nyttjar inte uppfyller våra förväntningar, eller överensstämmer med det vi är vana vid.

Bild på studenter som går masterprogrammet i elektronik med inriktning på radiokommunikation

Bilden: Radiokommunikationsgruppen (doktorander, seniora forskare och professor)

Radiokommunikationssystem tillhandahåller kraftfulla verktyg när det gäller att vidga det område inom vilket människor kan interagera. Människor fordrar tillgänglighet till sina utvidgade omgivningar utan att beakta vare sig begränsningar av tekniken eller inskränkningar av mobiliteten. Detta åtföljs av en övergång från människa-till-människa kommunikation (röst) till människa-till-människa interaktion (multimedia) där kommunikationsdeltagarna alltid förväntar sig en upplevelse av bästa kvalitet. Eftersom människor är de slutliga bedömarna av servicekvalitet blir skapandet av upplevelser som väl liknar människa-till-människa interaktion en nyckelfråga, en sak som i hög grad försummats av forskningen. För detta ändamål kommer de framtida radiokommunikationssystemen att kräva betydligt högre datahastighet, väsentligt minskade kostnader per överförd bit och designen av radiosystem kommer att behöva inbegripa servicekvalitet såsom den uppfattas av slutanvändaren.

Med tanke på det ovan sagda blir uppgiften och den förväntade inriktningen gällande radiokommunikationer att hålla igång en stark forsknings- och utvecklingsbas inom de områden som omfattar radiotransmission, radioaccess, radionätverk och radiosystem och därtill radarteknik och radarsystem. Beträffande utbildningsuppgiften är målet att erbjuda högskoleutbildning, forskarutbildning och specialiserad utbildning för industrin inom dessa områden. Inom ramarna för detta bedrivs det forskning på ämnen inom avancerade radiokommunikationer för framtida generationer av trådlösa system och radiosystem såsom kommunikationer i samverkan (cooperative communications), radioresurshantering, kognitiv radio, och lageröverskridande design (cross-layer design) för radiosystem. En utav tyngdpunkterna i denna forskning kommer att läggas på mobila multimediatjänster och också på den relaterade bedömningen - med utgångspunkt i slutanvändarens uppfattning - av servicekvalitet (quality of service) och upplevelsekvalitet (quality of experience). Synergier mellan teknologier undersöks i integrerade kommunikations- och radarteknologier som visar på stor potential för användning i fordonssystem.

 

Sedan invigningen av professuren i radiokommunikationer har en radiokommunikationsgrupp bildats, ett forsknings- och utbildningslaboratorium för radiokommunikationer har utvecklats, och ett Masterprogram i elektroteknik med inriktning på radiokommunikationer har startats upp. Verksamheten inom radiokommunikationsgruppen bärs till övervägande del upp av extern finansiering.

 

Kontakt:

Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Zepernick

Forskningschef för radiokommunikationer

 

 

 

 

Redigera
Share Dela