Självständiga lärosäten när universitet och högskolor upphör att vara myndigheter

 

Nu har Autonomiutredningen överlämnat sitt betänkande Självständiga lärosäten till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg. Utredningens syfte har varit att ge förslag på hur lärosätenas självständighet ska öka och hur styrningen av lärosten reformeras.


Läs mer om utredningen som kan sammanfattas i tio punkter:
http://www.regeringen.se/sb/d/10409/a/117125


Källa: www.regeringen.se

 

Redigera
Share Dela