Spelforskare i Washington DC

 

Bild på CharlotteCharlotte Sennersten, doktorandstuderande på TEK, Avdelningen för interaktion och systemdesign var i november inbjuden till svenska ambassaden i Washington DC


Vad gjorde du där?

Jag är doktorandstuderande i utveckling i digitala spel och var inbjuden för att prata främst om spelforskning men också beröringspunkter med simulation och visualisering. Det var svenska exportrådet som ansvarade för presentationen och vi var fyra stycken från Sverige som presenterade vår inriktning och potential i detta. Även representanter från Linköping-Norrköpings Universitet, före detta Chalmers anställda och branschorganisationen för spelindustrin var på plats. Vi hade också ett frukostmöte med högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg, där han bland annat pratade om forskningspropositionen.

 
Varför anordnades detta?

 Svenska exportrådet vill presentera de här ämnena för näringsliv och intressenter för att framhålla ämnenas potential. Det finns många möjligheter på marknaden. Visualisering genom simulation kan användas inom många områden. Genom spel, simulering och visualisering skapas realistiska miljöer där spelare får komma in och leva i de här miljöerna. Då kan vi testa hur människan reagerar och fungerar. I dessa ekonomiska tider måste man se över allt som kan vara av intresse för export.


På vilket sätt då?

I utbildningssyfte är många saker för dyra för att realisera i verkligheten. Men i den digitala världen går det att återskapa realistiska miljöer med kritiska lägen som både förbereder och ger ökad förståelse för hur du ska hantera situationer som kan uppstå, till exempel under en operation. Du kan gå in i kroppen och förstå volymen av organen och dess placering på ett annat sätt. Det kan handla om att rädda liv men också om att kunna ge terapi. Att vid fobier göra en mental modifiering av patienten från ett beteende till ett annat. Till exempel kan soldater med trauma från Irak få beskriva och återuppleva händelser för att komma ur sitt mentala förlopp.


Det kan även ha stor betydelse vid rättegångar. I stället för texter och 2D illustrationer vid ett helikopterhaveri går det att visa förloppet i en spelmotor som visar händelseförloppet med hög realism i dess rekonstruktion. Det ger större förståelse för vad de beslutar om och det är av högsta vikt.


Hur var intresset?

 Ett 70-tal personer var där och de var mycket intresserade. Det är roligt att komma ut och ge ämnet dess legitimitet. Det finns stor potential i den digitala världen och det krävs att den äldre generationen förstår vidden av dessa möjligheter och uttrycker detta i viktiga beslut.

 
Text: Petra Sapic
Bild: Ola Åkeborn


Tecknad bild av poje med tomteluva som slår på en trumma

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jag önskar mig en spa-upplevelse med massage.

Redigera
Share Dela